Jan Verhoeven – Relatie abstracte kunst en management


Vorige pagina  Inhoudopgave  Volgende pagina


De lijn lijkt een eenvoudige manier om de weg naar realisatie van een zakelijk doel te omschrijven: stel een helder doel en zorg dat de middelen (tijd, geld, organisatie) beschikbaar zijn. Het optimale resultaat wordt daarmee niet bereikt. Daarvoor is innovatief leiderschap nodig.

Het vierkant hiernaast verbeeldt bezield leiderschap en twee extra aspecten die voor de ondernemers en kunstenaars van groot belang zijn om resultaat te bereiken: intuitie en creativiteit.
Door kunstenaars, ondernemers en topmanagers moet over complexe bedrijfsproblemen op een hoger abstractieniveau worden nagedacht. Abstracte kunst helpt daarbij.

Om voor een bedrijf op lange termijn continuïteit te bereiken is innovatie nodig. Directie en medewerkers in het bedrijf moeten de uitgangspunten daarvoor kennen en accepteren. Voor innovatie is nieuwsgierigheid en een grote, bijna anarchistische, vrijheid van denken noodzakelijk. In een later stadium getoetst aan analyse, methoden en systemen plus het toevoegen van een vonk esthetiek, nodig om van product of proces een elegant geheel te maken.

Het resultaat moet ‘afgerond’ zijn. zodat het aan een groot aantal eisen voldoet: goed functioneren binnen financiële voorwaarden en als totaal een gevoel van schoonheid oproepen. Zoals wiskundigen zeggen: alleen wiskunde met schoonheid is goede wiskunde, zo zijn alle producten met schoonheid ook goede producten.

Het proces van goed management en goede beeldende kunst moet gedragen worden door een innerlijke noodzaak om het gewenste resultaat te bereiken door een combinatie van bezieling en innovatie. Als dit denkproces daar aan voldoet, mag de in elkaar geschoven combinatie van cirkel, driehoek en vierkant als logo gebruikt worden.


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.