ANBI Informatie

NFORMATIE ANBI (150817)

Deze Algemeen Nut Beogende Instelling heeft betrekking op

Naam: Stichting Yellow Fellow met geel-zwart logo met ondertitel: “ter bevordering van
de beeldende kunsten”. Opgericht te Rotterdam op 13 maart 1998 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 26 maart 1998 onder nummer 24283432
Het RSIN, het fiscaal nummer: 807010911 verleend op 9 maart 2013 door de Inspecteur Belastingdienst Oost-Brabant.

De contactgegevens:
Hoogstraat 41, 4285 AG Woudrichem, telefoon 0183 301420, zie verder e- mail per bestuurslid. Website: www.yellow-fellow.com Yellow Fellow wordt maatschappelijk ondersteund door een Comité van Aanbeveling met o.a. Herman Wijffels, Harry Starren en André Klukhuhn.

Bestuursleden:
Jan Verhoeven, Hoogstraat 41, 4285 AG Woudrichem, voorzitter: E janverhoeven@euronet.nl T telefoon 0183 301420. Menna Kruiswijk, Randweg 86, 3843 JD Harderwijk, secretaris en penningmeester: E menna@yellow-fellow.com T 06 225 135 23

Het beleidsplan en verslag van de activiteiten:
Stichting Yellow Fellow baseert zich op het gratis ter beschikking hebben van de verzameling van Jan Verhoeven en daarmee met deze 600 stuks abstracte kunst te kunnen bijdragen aan de creativiteit en het innovatief leiderschap in de samenleving.
De kern van deze methode is mensen via de confrontatie met abstracte kunst NIEUW te leren kijken naar al te bekende situaties zodat ze gaan zien wat en hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het is een avontuur voor de geest, er wordt ruimte gemaakt in de hoofden, het opent de ‘mind’. We geloven in de Engelse uitspraak: “The mind is like a parachute, it only functions when open”. We hebben hiertoe in het verleden al samengewerkt met de hele educatie sector: van VMBO/ROC, HES, universiteiten tot INSEAD. Met ondernemers en bestuurders. Met wetenschappers. Met individuele nieuwsgierigen.
Yellow Fellow geeft ook boeken uit: Tussen ratio en intuïtie, reacties op abstracte kunst, Perspectieven, filosofische reactiesop abstracte kunst en Uit de collectie van: een serie van 10 kleine boekjes over kunstenaars en tentoonstellingen. In 2018 verschijnt het boek: 100 YEARS OF ABSRACT ART.

Het beloningsbeleid:
Aan de bestuursleden van de Stichting Yellow Fellow en aan vaste vrijwilligers worden geen beloningen toegekend. Ook gemaakte kosten van de bestuursleden worden niet vergoed.
De aktiviteiten van Stichting Yellow Fellow zijn de laatste jaren via de Stichting Yellow Fellow Leidschendam geleid. Het aanwezige banksaldo is per 31 december 2016 €435 en de baten en lasten zijn aan Stichting Yellow Fellow in Leidschendam toegerekend.

Overzicht activiteiten 2001 – 2016: yfkiemen2001-2016

Comments are closed.