ANBI

INFORMATIE 2017

Deze Algemeen Nut Beogende Instelling heeft betrekking op

Naam: Stichting Yellow Fellow met geel-zwart logo met ondertitel: “ter bevordering van
de beeldende kunsten”. Opgericht te Rotterdam op 13 maart 1998 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 26 maart 1998 onder nummer 24283432
Het RSIN, het fiscaal nummer: 807010911 verleend op 9 maart 2013 door de Inspecteur Belastingdienst Oost-Brabant.

De contactgegevens:
Hoogstraat 41, 4285 AG Woudrichem, telefoon 0183 301420, zie verder e- mail per bestuurslid. Website: www.yellow-fellow.com Yellow Fellow wordt maatschappelijk ondersteund door een Comité van Aanbeveling met o.a. Herman Wijffels, Harry Starren en André Klukhuhn.

Bestuursleden:
Jan Verhoeven, Hoogstraat 41, 4285 AG Woudrichem, voorzitter: E janverhoeven41@gmail.com T telefoon 0183 301420. Menna Kruiswijk, Randweg 86, 3843 JD Harderwijk, secretaris en penningmeester: E menna@yellow-fellow.com T 06 225 135 23

Het beleidsplan en verslag van de activiteiten:
Stichting Yellow Fellow baseert zich op het gratis ter beschikking hebben van de verzameling van Jan Verhoeven en daarmee met deze 600 stuks abstracte kunst te kunnen bijdragen aan de creativiteit en het innovatief leiderschap in de samenleving.
De kern van deze methode is mensen via de confrontatie met abstracte kunst NIEUW te leren kijken naar al te bekende situaties zodat ze gaan zien wat en hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het is een avontuur voor de geest, er wordt ruimte gemaakt in de hoofden, het opent de ‘mind’. We geloven in de Engelse uitspraak: “The mind is like a parachute, it only functions when open”. We hebben hiertoe in het verleden al samengewerkt met de hele educatie sector: van VMBO/ROC, HES, universiteiten tot INSEAD. Met ondernemers en bestuurders. Met wetenschappers. Met individuele nieuwsgierigen.
Yellow Fellow geeft ook boeken uit: Tussen ratio en intuïtie, reacties op abstracte kunst, Perspectieven, filosofische reactiesop abstracte kunst en Uit de collectie van: een serie van 10 kleine boekjes over kunstenaars en tentoonstellingen. In 2018 verschijnt het boek: 100 YEARS OF ABSRACT ART.

Het beloningsbeleid:
Aan de bestuursleden van de Stichting Yellow Fellow en aan vaste vrijwilligers worden geen beloningen toegekend. Ook gemaakte kosten van de bestuursleden worden niet vergoed.

AANVULLENDE INFORMATIE 2018 – 2021

Hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting Yellow Fellow: Door middel van de collectie
abstracte kunst de creativiteit die de abstracte kunst vraagt van de beschouwer te vertalen in een
creativiteit die toegepast kan worden in het dagelijkse leven, zowel bij publicaties, zoals boeken en tijdschriften, maar ook bij technische innovatie en bij maatschappelijke situaties bijvoorbeeld de
economie en de politieke praktijk.

De Yellow Fellow Stichting heeft de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten uitgevoerd, op het
gebied van publicaties over kunstenaars en op het gebied van maatschappelijke acties die verband
houden met technische innovatiemethoden en voor de politieke en economische situaties van
Nederland.

Er werden boeken gepubliceerd in eigen beheer: Tussen ratio en intuïtie, reacties op abstracte kunst
(272 bladzijden), PERSPECTIEVEN, Filosofische reflecties op abstracte kunst, filosofie, wetenschap,
bestuur en samenleving (48 bladzijden) en HOW ABSTRACT ART CHANGED SOCIETY and helped
innovate innovation, (248 bladzijden), bovendien kleine boekjes (elk 20 bladzijden) die verschenen bij
de exposities van de kunstenaars Jaap Egmond, Ernest Briggs, Mark Verstockt, William Manning,
Nassos Daphnis, Gilbert Decock, Nieves Billmyer, Enric Adsera Riba, Charles Bézie, Erik Adriaan van
der Grijn.

Gedurende twee jaar (2013, 2014) werden in Yellow Fellow Leidschendam in een vroegere katholieke
kerk aan de Burgemeester Sweenslaan tentoonstellingen georganiseerd met als motto: Ruimte voor
kruisbestuiving tussen kunst, samenleving, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Financieel bleek
deze onderneming, op de korte termijn die daarvoor werd gegeven, niet haalbaar.

Verder acties met maatschappelijke relevantie: YF PLAN 2020, een breed gedragen initiatief voor een
duurzame economie en de menselijke maat in de politiek bij de formatie in 2021.Toegezonden aan
150 Tweede Kamerleden en 75 leden van de Eerste Kamer in september 2020 en later herhaald aan
de fractievoorzitters. Verder in 2021 het burgerinitiatief Wijze Vrouwen Club 2021.

De Yellow Fellow Stichting heeft het beheer over ‘de collectie Jan Verhoeven’ van meer dan 600
werken van voornamelijk abstracte kunst uit de USA (50%), Europa, Afrika en Australië. De voort-
zetting van de stichting is op langere termijn via de notaris geregeld.

Voor geen enkele van de bovenstaande activiteiten is subsidie ontvangen, niet van particulieren noch
van de overheid.

In 2021 wordt materiaal geleverd, waaronder schilderijen, voor de dubbeltentoonstellingen van Jan
Loman in Friesland die openen op 20 augustus en voor een tentoonstelling in museum in Gorinchem,
georganiseerd door Jack van Mildert die opent in het najaar.

Financieel wordt het beleid vanaf het begin voortgezet: De bestuurders (voorzitter en secretaris)
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten van de stichting worden door hen
uit eigen middelen betaald.

Het financiële toezicht, in verband met de ANBI-status, wordt uitgevoerd door Accountantskantoor
Ottevanger Accountancy te Gorinchem. De activiteiten van Stichting Yellow Fellow hebben niet tot
stichtingskosten geleid. De baten en lasten in 2009 en 2010 zijn nihil. Het eigen vermogen per augustus 2021 bedraagt 65 Euro.

Comments are closed.