Clement Meadmore

Clement Meadmore werd geboren in Melbourne Australie. Hij studeerde luchtvaarttechniek aan het Royal Melbourne Institute of Technology. Na zijn afstuderen ontwierp hij meubelen. In 1953 maakt hij zijn eerste beeldhouwwerk in metaal. Tien jaar later, nog steeds niet in staat van zijn kunst te leven emigreerde hij naar de Verenigde Staten en woonde zijn hele leven in New York. Hij werd tot Amerikaan genaturaliseerd. In de keuken van zijn appartement bouwde hij met kleine elementaire modules maquettes tot ca. 30 cm groot. Wanneer hij er van overtuigd was dat de kleine maquette potentieel had liet hij een monumentaal ontwerp uitvoeren door een locale metaalindustrie. Het werk van Meadmore is vertegenwoordigd in veel openbare collecties en musea. Zijn werken lijken zich bij uitstek te voegen in een stedelijk landschap. In zijn vrije tijd hield Meadmore ervan om drum te spelen en vrije improvisatie jazz te spelen met zijn vrienden.


Clement Meadmore, Melourne, Australie (929 – 2005) 

.

 

Comments are closed.