Ger de Joode


Ger de Joode heeft gestudeerd aan de Stadsacademie in Maastricht en die studie afgemaakt aan de Academie voor Beeldende kunsten in Arnhem rondde hij zijn studie af met het behalen van de eerstegraads bevoegdheid voor het geven van lessen in de beeldende vakken met als specialisatie Monumentale Vormgeving o.l.v. Berend Hendriks. Sinds 1996 woont hij in Leusden en werkt hij full-time in zijn Amersfoortse atelier Neonweg 12. De Joode heeft met zijn minimalistische, wiskundig be•nvloede schilderijen en tekeningen een interessant oeuvre opgebouwd.

‘Ik ben opgegroeid in het rivierenland en ontdekte al op jeugdige leeftijd natuurlijke wetmatigheden aan de rivier: eb en vloed, de regelmatige stroomribbels in het zand, de stroom zelf, vijf en zeshoekige basaltblokken. De herhaling van steeds dezelfde geometrische motieven is voor mij de enige manier om greep te krijgen op de chaotische werkelijkheid’.
Piet Augustijn schrijft in een artikel over Ger de Joode: ‘In Woudrichem zijn enkele reeksen van schilderijen te zien. De in groen/ geel/blauwe tinten uitgevoerde horizontaal/verticaal composities (1982), de overtuigende Dag en Nacht schilderijen (1983) waarin verlopen van wit naar grijs naar zwart zijn vastgelegd, de grote werken Chaos en Orde (1985/1986) die door het kleurgebruik en de plaatsing van kleurvierkanten tegen elkaar een enorm optimisme uitstralen, de Alpha en Omega-reeks (1997), waarin driehoek, vierkant en vijfhoek in een oneindige ruimte om elkaar lijken te cirkelen, recente Alpha en Omega composities (2000) die een sterk optische werking paren aan een ruimtelijke beleving en de ruimtelijke, uit karton of polystyreen opgebouwde meerhoeken (1983)’.

Ger de Joode werd in 1939 te Woudrichem geboren. In Gorinchem volgde hij de opleiding tot (hoofd)onderwijzer. Voor het ‘vak’  volgde hij aanvankelijk avondlessen aan de Stadsacademie te Maastricht (1969/1970). In 1981 rondde hij zijn studie af aan de Akademie voor Beeldende Kunst te Arnhem met het behalen van de eerstegraads bevoegdheid voor het geven van lessen in de beeldende vakken met als specialisatie Monumentale Vormgeving o.l.v. Berend Hendriks.

Sinds 1996 woont hij in Leusden en werkt hij full-time in zijn Amersfoortse atelier.


     


         


.              


              


,               


             

 


 

Comments are closed.