179. Zonder titel, Gilbert Decock  • Genre: Werk op papier.
  • Afmetingen: 35 x 78 cm.
  • Creatie: 1998.
  • Medium: Acrylverf op karton.
  • Stijl: Geometrische abstractie.
  • Stijlperiode: Meerdere geometrische elementen (cirkel, driehoek, vierkant).
  • Verworven: 1999 Koop.

Het werk van Gilbert Decok kan verdeeld worden in 2 grote periodes. Tussen 1970 en 1990 onderzoekt Gilbert Decock de cirkel-vierkant relatie op zijn eigen specifieke manier. Nadien heeft de cirkel volgens Gilbert Decock zijn belang verloren in de plastische kunst. Dit gouache op geprepareerd karton, 3 maal, 18 x 18 cm, heeft zeker gediend als ontwerp voor groter werk (vermoedelijk 3 x 130 x 130 cm). Vandaar de verschillende voorstudies.

Filosofie Het werk van Gilbert Decock nodigt ons uit om mee te gaan op de weg die leidt naar Het wezen van het creatieve avontuur. De schilderijen van Gilbert Decock zijn een nooit eindigende zoektocht naar de essentie, het wezen van de lijn en vorm. Elk schilderij is een antwoord op, een dialoog met het voorgaande.

Ivo Michels omschrijft dit creatieve avontuur als volgt: ”In waarheid is nooit zoiets als een eindpunt in zicht, de curve die jaar na jaar al schilderend wordt beschreven, is te herleiden tot een aaneenschakeling van beslissende momenten waarin geduld en ongeduld, twijfel en absolutisme, doen en denken, cijfer en uitkomst openbarend samenvallen. Pas hoog op de top van de keten ligt de ruimte voor je open naar een volgende top, niet eerder. Naar een schilderij van Gilbert Decock kijk je niet, je kan het enkel leren ZIEN. Of zoals Octacvio Paz het uitdrukt in een van zijn gedichten: De onwerkelijkheid van het geziene verleent werkelijkheid aan het zien”.

Gilbert Decock heeft zijn eigen beeldtaal ontwikkeld in zijn zoektocht naar ‘wat achter de dingen ligt’. Hij schildert het voor ons op het doek, anderen schilderen het met woorden of in geluid. Ieder van ons kan op zoek gaan naar die mogelijkheden van de werkelijkheid en daarin zijn eigen waarheid ontdekken. De waarheid ligt aan gene zijde van het zijn.


Comments are closed.