188. Zonder titel, Jaap Egmond  • Genre: Reliëf.
  • Afmetingen: 80 x 80 x 5 cm.
  • Creatie: 1950.
  • Medium: Hout en roestvrij staal.
  • Verworven: 1997 Koop

Eerst werkt Jaap Egmond zijn constructivistische ideeën in papierreliëfs uit, maar later kiest hij ervoor ook staalconstructies te maken. Ze worden op dezelfde manier gemaakt als de papierreliëfs. Dunne staalplaten worden in de juiste formaten geknipt. De naden worden niet gelast, maar de delen worden aan elkaar gelijmd. Het lijnenspel komt tot stand door een meetkundig gekonstrueerde opbouw, bij gekompliceerder werk door een wiskundig programma. Bij het bepalen van formules en konstrukties heeft iemand van zijn generatie uiteindelijk wel het bereiken van een estetisch evenwicht op het oog. Kleur speelt in zijn werk geen enkele rol, omdat die volgens de kunstenaar niets met de essentie van de vorm te maken heeft, de tonaliteit – de graad waarin een oppervlak het licht weerkaatst of absorbeert- is wel van wezenlijk belang.

Het uitgangspunt van Jaap Egmond was dat zowel de kunst als het leven zelf terug te voeren is tot wetmatigheden, formules en mathematische principes.


Comments are closed.