Missie Statement


Avontuur voor de geest

Yellow Fellow is een culturele onderneming waarin kruisbestuivingen plaatsvinden tussen abstracte kunst, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en samenleving. Het doel van Yellow Fellow is het realiseren van een levendige ontmoetingsplek, een doe-, denk-, & werkplek waar de kunsten en kunstenaars, wetenschappers, onderwijs, en het management van het bedrijfsleven elkaar treffen om door middel van programma’s te ondernemen, te doen, te ondergaan of samen te werken.

Het centrale thema is anders leren kijken en leren denken vanuit de idee dat het leggen van verbindingen tussen kunst, wetenschap, onderwijs en samenleving een sleutels kan zijn tot het stimuleren van de verbeelding en daarmee vernieuwing in de samenleving en het bedrijfsleven.

In de projecten met en tussen kunst, die te typeren zijn als een avontuur voor de geest worden voor verschillende doelgroepen cross-over programma’s aangereikt waarmee vastgeroeste (traditionele) zienswijzen opengebroken kunnen worden.
1. Programma´s voor wetenschappers waarin kunst dient als inspiratiebron voor wetenschappelijke ideeën of omgekeerd, zoals bij de overeenkomsten van de
geometrisch abstracte kunst en de wiskunde, maar ook van toepassing op filosofie en architectuur.
2. Activiteiten met kunst als gereedschap, als manier om onderzoekend en vernieuwend te leren kijken naar bedrijfssituaties en zo innovatief leiderschap te stimuleren voor ondernemers en managers.
3.Onderwijsprogramma´s voor lager- en voortgezet onderwijs waarin verbindingen gelegd worden tussen verschillende leergebieden en kunst om creativiteit te ondersteunen.
4.Tentoonstellingen en activiteiten daaromheen voor een breed publiek met nieuwe methoden om vanuit kunst nieuw te leren kijken naar de samenleving.

De collectie abstracte kunst van Yellow Fellow, van de verzamelaar Jan Verhoeven, bestaande uit ruim 600 werken van ruim 45 (inter)nationale kunstenaars, vormen de context voor de diverse inhoudelijke cross-over programma’s.

Download hier alles over Yellow Fellow op 1 A4tje samengevat Yellow Fellow wie, wat, waar


Comments are closed.