Organisatie

De mensen achter Yellow Fellow

Yellow Fellow is een culturele onderneming die activiteiten aanbiedt vanuit het thema anders leren kijken, vernieuwend leren denken. De organisatie wordt gevormd door enthousiaste professionals die zich als vrijwilliger inzetten voor en zich binden aan de gedachtewereld. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de collectie abstracte kunst die als grondstof en als gereedschap functioneert voor de ontwikkeling van de activiteiten in een proces van experimenteren, reflecteren, collectioneren. 


Comité van Aanbeveling
Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering.
Robert Ryman, internationaal befaamd abstract kunstenaar.
Hilton Kramer, uitgever en kunstcriticus van de New Criterion (USA, Hilton Kramer overleed op 27 maart 2012).
Harry Starren, voormalig Algemeen Directeur de Baak, managementcentrum VNO-NCW.
Gerard Meulensteen, oprichter Neways Electronics en Danubiana-museum bij Bratislava.
Andre Klukhuhn, scheikundige en filosoof, was verbonden aan het Studium Generale van de Universiteit van Utrecht.


Bestuur Yellow Fellow
Voorzitter: Jan Verhoeven, verzamelaar, senior interim- and projectmanager.
Penningmeester: Jan Ruis, CFO Koninklijke BAM Groep
Secretaris: Menna Kruiswijk, ondernemer, management consultant
Leden:
Drs. Diana Wind, Directeur Stedelijk Museum Schiedam
Jaap Hartman, beeldhouwer, directeur bronsgieterij Myron

 


Denktank
De Yellow Fellow Denktank heeft een wisselende samenstelling en staan aan de basis van de ontwikkeling van het gedachtegoed en de daaruit voortkomende programma’s en activiteiten van Yellow Fellow. De Denktank komt elke laatste vrijdag van de maand bijeen in Woudrichem.
Denktank 
Menna Kruiswijk, MBA, ondernemer, management consultant
Joop Brukx, complexiteitsdeskundige
Piet Kramer, voormalig directeur Philips Natlab
Jaap Hartman, beeldhouwer, directeur bronsgieterij Myron
Caroline van der Linden, programmamaker de Baak, beeldhouwer
Ger de Joode, geometrisch abstract kunstenaar
Jan Verhoeven, verzamelaar, interim- en projectmanager

Fred Stortelersprojectmanager


Ondersteuning 


Gerard Willemsen, vormgeving publicaties en uitnodigingen
John Roozen, adviseur public relations.


Erelijst
Yellow Fellow wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van:
Mimi Verhoeven, Schijndel (met bijzondere aandacht voor de instandhouding van decollectie)
Ferd&Johanna van Roode, Mikst Media Woudrichem
Menna Kruiswijk, MBA, ondernemer, management consultant
Robert Salomons, Notarismaatschap De Rivieren
Cyriel Bongers, Notarismaatschap De Rivieren
Ineke van Osch B.App.Sc.,Vertaalservice van Osch, vertalingen Engels
Akki en Cees Visser, taalkundige adviezen
Drukkerij Damen Werkendam


Comments are closed.