055. Zonder titel, Lies Meijers  • Genre: Schilderij.
  • Afmetingen:  62 x 90 cm.
  • Greatie: 2003.
  • Medium: Olieverf op linnen/doek.
  • Stijl: Geometrische abstractie.
  • Verworven: 2003 Koop.

Een schilderij dat bestaat uit twee van elkaar gescheiden vlakken, wit en lichtblauw. De tussenruimte tussen de twee delen is 2 centimeter. ”Een zoeken naar ruimte/balans. De kleuren verwijzen naar de reele ruimte. In dit rivierengebied bestaat je blikveld voor de helft tot driekwart uit lucht. Wat een vrijheid voor ons denken, horen en zien. Ruimte scheppen, de letterlijke ruimte tussen de twee delen geeft als het ware een horizon aan en dat is met de kleur, de verwijzing naar het, ons hier en nu, omringende landschap’.

Het minimalisme is in dit schilderij in zijn uiterste vorm doorgevoerd. Het oog van de kijker wordt gestreeld door de keuze van afmetingen, de afstand tot elkaar en de kleur van elk van de vlakken. Het kijken ernaar geeft een geweldig gevoeld van tevredenheid. ‘Magie’ die je alleen kunt zien als je de schilderijen echt bekijkt.


Comments are closed.