118. Rotaties 0803, Ger de Joode  • Genre: Schilderij.
  • Afmetingen: 80 x 80 cm.
  • Creatie: 2003.
  • Medium: Acrylverf op  linnen/doek.
  • Stijl: Geometrische abstractie.
  • Verworven: 2003 Koop.

Een werk uit de serie rotaties: vierkanten, verdeeld in 8 driehoeken waarin de kleuren van de 8 driehoeken roteren in de achtereenvolgende vierkanten. Hierdoor ontstaan verassende visuele partonen. In dit werk zijn 13 grijstinten gebruikt. ”Mijn schilderijen en objecten kunnen gezien worden als resultanten van het bevragen van de beeldmiddelen in relatie tot ideeën over waarnemen, structuur, complexiteit, tijd en ruimte.Wat stelt het werk voor? Die steeds terugkerende vraag beantwoordt ik met een verwijzing naar de Portugese dichter Pessoa: \’Het schilderij is zichzelf, het heeft van zichzelf geen betekenis, het bestaat. De betekenis ontstaat in de relatie met de beschouwer”.

Zelf zegt Ger de Joode hierover:  ”Enige tijd geleden kreeg ik tijdens een atelierbezoek een vraag: waarom schilder je niet gewoon landschappen of stilllevens, dingen die je ziet. Ik vertelde de vragensteller dat ik, in Woudrichem geboren, als kind opgroeide aan de rivier. Ik ontdekte daar op jonge leeftijd de natuurlijke wetmatigheden: eb en vloed, de regelmatige stroomribbels in het zand, de stroom zelf, vijf/zeshoekige basaltblokken. Er zaten vaak schilders op de punt in Woudrichem hun riviergezicht te schilderen. De rivier als object van kunst. Hoezo werkelijkheid? Een rivier, drie betekenissen, en toch zijn de dingen de dingen. De werkelijkheid is complex en meer dan een optelsom van een aantal visuele waarnemingen. Is de werkelijkheid wel te kennen of blijkt de illusor en als dat zo is hoe kun je daar dan beeldend mee omgaan. Zou je de werkelijkheid kunnen opvatten als structuur, een stelsel van relaties waardoor dingen hun samenhang krijgen, een stelsel waarin materie, relaties, normen en waarden procesmatig samengaan. Ik vat de werkelijkheid op als structuur en dat is dat het uitgangspunt voor mijn werk. Het gebruik van geometrische vormen is geen doel op zich het is een middel om met de weerbastige werkelijkheid om te gaan”.

Comments are closed.