Kunstenaars


Kunstenaars in de collectie Yellow Fellow


Beth Arthur Verenigde Staten
Beth Arthur  studeerde bij schilder/docent Hilton Leech, die  veel jonge artisten aantrok. Tot aan het eind van de jaren vijftig leefde en werkte Beth in Sarasota en werd lid van  ‘The Fine Arts Society of Sarasota’. Beth Arthur is met een werk vertegenwoordigd in de collectie.


Marjolijn van den Assem Nederland (1947)
Het werk van Marjolijn van den Assem ontstaat uit verschillende invalshoeken die bij herhaling terugkeren in haar werk. Het leven kan gezien worden als een wandeling of reis, de relatie binnen en buiten, de literatuur en filosofie. Marjolijn van den Assem is met twee werken vertegenwoordigd in de collectie.


Marja van Bijlevelt Nederland
Het gaat bij haar over de formele aspecten van de schilderkunst: kleur, streek, drager en textuur. Met name het gebaar, de verfstreek, is van essentieel belang in haar werk. Marja van Bijleveld is is met twee werken vertegenwoordigd in de collectie.


Nieves Marshallek Billmyer. Verenigde Staten (1909 – 1999)
De ontwikkeling van Nieves Billmyer is nauw verbonden met Hans Hofmann. Nieves Billmyer kwam in 1946 naar New York om samen met haar man bij Hans Hofmann te studeren. Nieves Billmyer is met negen werken vertegenwoordigd in de collectie.


Charles Bézie Frankrijk (1934)
Temidden van de kunsttrends die elkaar in snel tempo opvolgen gaat de geometrisch / constructivistische werkende kunstenaar onverstoorbaar zijn eigen weg. Het is een stroming waarin Bezie zich in herkende. Charles Bezie is met een werk vertegenwoordigd in de collectie.


Wil Bouthoorn Nederland (1916 – 2004)
Aanvankelijk is zijn werk figuratief, het vervolg kent vele ontwikkelingen in abstracte zin. Er ontstaan bouwsel en stapelingen van vormen, in en door elkander van figuratief en non figuratief. Na 1980 verdwijnen de figuratieve details. Wil Bouthoorn is met twee werken vertegenwoordigd in de collectie.


Seymour Boardman Verenigde Staten (1921 – 2005)
Hij weet dat de voortdurende poging om eerlijke gevoelens en intuïtie via het doek of papier over te brengen moed vergt en de bereidheid om zich belachelijk te maken en overmoedig de eigen intuïtie te volgen. Boardman leeft het eenzame leven van een schilder met een minimum aan comfort en sociale zekerheid. Seymour Boardman is met ruim negentig werken vertegenwoordigd in de collectie.


Ernest Briggs Verenigde Staten (1923 – 1984).
Ernest Briggs is geboren in Califonie en groeide op in Los Angeles en San Fransico.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Briggs in India. Daarna maakte hij gebruik van de GI Bill en ging studeren aan de School of Fine Arts in San Francisco. Ernest Briggs is met zes werken vertegenwoordigd in de collectie.


Carel Blotkamp Nederland (1945).
Carel Blotkamp werkt veel met omkeringen. Het gevolg van de omkering is dat tegengestelden zich in en aan elkaar spiegelen. Carel Blotkamp is met twee werken vertegenwoordigd in de collectie.


Johan Claassen Nederland (1943)
Tekenaar, schilder en objectkunstenaar en als beeldend kunstenaar. Hij laat zich vooral inspireren door menselijke werkzaamheid in de natuur. Claassens beelden en installaties. Johan Claasen is met een werk vertegenwoordigd in de collectie.


Cor Dam, Delft Nederland (1935)
Zijn beelden en schilderijen worden gekenmerkt door geometrische motieven, waarvan de driehoek de belangrijkste is. Deze komt, steeds in verschillende uitvoeringen en uitgebracht in uiteenlopende kleuren, in zijn werken terug. Cor Dam is met is met een werk vertegenwoordigd in de collectie.


Gilbert Decock Belgie (1928 – 2007)
De zoektocht naar een steeds grotere soberheid leidde tot  het zwart-witte en het donkerbruine. In de vorm leidt die zoektocht tot het vierkant en de cirkel, vormen die hij gebruikt om praktisch onuitputtelijke varianten te ontdekken. Gilbert Decock is met vijf werken en een serie van ruim 20 studies is met een werk vertegenwoordigd in de collectie.


Nassos Daphnis Griekenland / Verenigde Staten (1914 – 2010)
Na zijn laatste organische schilderij(1952) heeft hij alleen nog maar  gewerkt binnen de geometrie. Nassos Daphnis is verder gegaan waar Mondriaan en zijn vakgenoten gestopt zijn. Hij ontwikkelde een nieuwe kleurtheorie en  bevrijdde kleur van zijn regels. Nassos Daphnis is een vernieuwer in de  geometrische abstractie. Nassos Daphnis is met 7 werken vertegenwoordigd in de collectie.


Jaap Egmond Nederland (1913 – 1997)
Zijn oeuvre begint bij papierreliëfs, daarna gaat hij reliëfs en beelden maken in zowel roestvrijstaal als plexiglas. In dit werk komen geen kleuren voor. Later gaat Jaap Egmond schilderen en kleur gebruiken. Jaap Egmond is met 45 werken in de collectie vertegenwoordigd.


Jo Gijsen Nederland (1943)
Zijn werk is in een groot aantal openbare collecties te zien, staat op dorpspleinen en in stadskernen. Aanvankelijk leidde zijn opleiding Gijsen naar de schilderkunst. En dat ambacht vormt nog steeds zijn andere passie. Jo Gijsen is met een werk in de collectie vertegenwoordigd.


Erik Adriaan van der Grijn Nederland / Verenigde Staten (1941)
Al sinds zijn kindertijd is Erik van der Grijn gefascineerd door de kleur cadmiumgeel van de kracht die er van die kleur uitgaat. In Ierland wordt hij geconfronteerd met deze kleur toegepast in het landschap als aarschuwingsteken. Het zal een blijvend element in zijn werk worden en hij dankt er zijn bijnaam aan: ‘the yellow fellow’. Erik van der grijn is met 45 werken in de collectie vertegenwoordigd.


Otto Hetterscheid Nederland (1937)
Otto gebruikt een collagetechniek. Het zijn niet door hem zelf beschilderde materialen, hij maakt gebruikt van bestaande materialen. Otto Hetterscheid is met een werk in de collectie vertegenwoordigd.


Anton Heijboer Nederland (1924 – 2005)
Bij de creatie van zijn kunstwerken gebruikt Heyboer verschillende disciplines. Zijn  etsen, krijttekeningen, tekeningen met houtskool, oliekrijt, verf, klei, ijzermenie en teer en verf op papier en linnen zijn geliefde kunstwerken. Anton Heijboer is met 20 werken in de collectie vertegenwoordigd.


Carol Hunt Verenigde Staten (1942)
Hunt’s werk gaat vooral om de spirit van abstractie. om de openbaring van het schilderij zelf. Zij werkt snel, met snelle streken van kwast en kleur; dat wordt vooral duidelijk in aquarelverven en inkt waarmee zij haar kleuren mengt. Carol Hunt is met 2 werken in de collectie vertegenwoordigd.


Toon Jansen Nederland (1957)
Het werk van Toon Janssen ontstaat vanuit ruimtelijke rangschikking van vormen en lijnen. De keuze hiervoor komt voort uit het verlangen naar ordening en helderheid. Met de vormen en lijnen maak hij werk dat na een transformatie en samensmelting leidt tot een soort architectuur. Toon Jansen is met 1 werk in de collectie vertegenwoordigd.


Ger de Joode Nederland (1939)
Is opgegroeid in het rivierenland en ontdekte al op jeugdige leeftijd natuurlijke wetmatigheden aan de rivier: eb en vloed, de regelmatige stroomribbels in het zand, de stroom zelf, vijf en zeshoekige basaltblokken. De herhaling van steeds dezelfde geometrische motieven is voor hem de enige manier om greep te krijgen op de chaotische werkelijkheid. Ger de Joode is met 12 werken in de collectie vertegenwoordigd en divers series tekeningen en minisculpturen.


Wianda Keizer Nederland (1969)
Wianda Keizer is afgestudeerd aan de kunstacademie te Kampen en sindsdien houdt ze zich bezig met het maken van beelden, die ontstaan uit een samenspel van materialen als wit cement, ijzer, paraffine, papier, textiel, touw, lood en leisteen.  Ook maakt ze installaties als reactie op de ruimte. Wianda Keize is met 5 werken in de collectie vertegenwoordigd.


Ditty Ketting Nederland (1952)
Steeds opnieuw is haar uitdaging:: kleurordeningen, toegepast in verticale en horizontale banen. Het oog voor kleur, het zien, is door Ditty Ketting in jarenlange concentratie verder ontwikkeld en in haar werken bereiken de kleuren en hun onderlinge relaties een steeds groter raffinement. Ditty Ketting is met 1 werk in de collectie vertegenwoordigd.


Willem de Kooning  Nederland (1904 – 1997)
De Kooning is één van de voornaamste vertegenwoordigers van het abstract-expressionisme. In 1938 ontstonden de eerste series met vrouwfiguren. Onder invloed van Arshile Gorky ging Willem de Kooning steeds abstracter, met wildere stroken schilderen. Na 1955 ontstonden ook grote doeken met impressies van landschappen. Willem de Kooning is met 1 werk in de collectie vertegenwoordigd.


Amarentske Koopman (1972)
Haar schilderijen gaan over plattegronden waarbinnen structuren, texturen, vlakken en lijnen het beeld bepalen. Dit gaat van stedelijk tot landschappelijk. Amarentske Koopman is met 1 werk in de collectie vertegenwoordigd.


Eliza Kopec Nederland (1960)
Eliza Kopec wil een universeel ‘beeld’ maken. Ze kiest voor geometrische beeldtaal omdat deze zekere objectiviteit bezit en geen (weinig) associaties met de zichtbare werkelijkheid oproept.En, boven alles, streeft ze naar schoonheid.


Albert Kotin, Verenigde Staten (1907 – 1980)
Albert Kotin belonged to the early generation of New York School Abstract Expressionist Artists whose artistic innovation by the 1950′s had been recognized across the Atlantic including Paris. New York School Abstract Expressionism.


Jannis Kounellis Griekenland (1936)
In zijn oeuvre speelt vergankelijkheid een belangrijke rol. Er wordt naar verwezen in de vorm van brokstukken en vuur (rooksporen, soms zelfs echt vuur). Loutering door vernietiging is eveneens een terugkerend gegeven in zijn werken.


Antonia Lambele Groot Brittannie (1943)
Antonia Labele behoort tot de groep kunstenaars die, verenigd in de internationale beweging ” Mesures” verder werken in de geest van de geometrische abstracte, de concrete kunst en het constructivisme.


Jan Loman Nederland (1918 – 2006)
Ttijdens zijn pensioenjaren ontwikkelde hij zich tot een uiterst productieve kunstenaar, die zich soepel bediende van de meest uiteenlopende technieken. In hoofdzaak zijn het abstracten, constructivistische werken.


Ien Lucas Nederland (1955)


William Manning Maine, Verenigde Staten (1936)
In zijn werk zijn invloeden aan te wijzen van zowel kubisme, abstract expressionisme als van allerlei andere ontwikkelingen in de moderne schilderkunst. Hij heeft het abstract expressionisme en de wereld van de natuur uitgebreid bestudeerd.


Lies Meijers Woudrichem, Nederland (1938)
Het werk van Lies Meijers wordt ontleend aan de natuur die ons omringt maar het gaat ook over onszelf. Door de verschillende standpunten van de kijker ontstaat een verschil in beleving, mening en richting van de gedachte.


Clement Meadmore Melbourne, Australie (1929 – 2005)
In zijn appartement bouwde hij maquettes tot ca. 30 cm groot. Wanneer hij er van overtuigd was maquette potentieel had liet hij een monumentaal ontwerp uitvoeren door een metaalfabriek.Het werk van Meadmore is vertegenwoordigd in veel openbare collecties en musea


Dorien Melis Nederland (1938)
Dorien Melis schildert en tekent op uiteenlopende materialen. Hoewel haar werk abstract oogt is altijd een verbondenheid met de natuur voelbaar: de natuur in haar directe omgeving of elders.


Daniela Presta Argentinie (1975)
Haar werk laat een combinatie van verschillende stijlen en kenmerken zien. In haar werk maakt ze gebruik van alles wat de schilderkunst tot dusver geboden heeft en daarmee gaat ze verder. Daniela Presta woont en werkt sinds 2001 in Madrid.


Luc Peire Belgie (1916 – 1994)
Met de zwart-wit-‘graphie’ als persoonlijke kunstvorm bereikte Luc Peire de essentie van zijn doorgedreven verticalisme. Peires wil tot samenwerking met andere kunstenaars, architecten en urbanisten leidde tot heel wat integratieprojecten in België en Frankrijk


Ives Popet Frankrijk (1946)


Henk van Putten Nederland (1936)
Werkt intuïtiefmet wiskundige principes. Naast beeldhouwer is Henk van Putten amateur-musicus en een grote fan van Bach. Hij zegt daarover: ‘zijn muziek kan mij tot huilen toe beroeren, mij in euforie brengt die buitengewoon mytisch aandoet’.


Enric Adsera Riba,Spanje (Catalaan) (1938)
Gebruikt onconventionele vormen en technieken door middel van experimenten met de materie: allerlei soorten verf, hars, zond, plastic, hout ijzer, blik. Ieder willekeurig voorwerp wat hem boeit of zijn aandacht trekt haalt hij uit zijn gewone context om het in een andere, esthetische context te plaatsen


Andreas Rhein Duitsland (1955)


Richards Ruben Verenigde Staten (1925 – 1998)


Tilleke Schwarz Nederland (1946)
Tilleke houdt ervan om teksten en beelden te combineren als in een videoclip. Inspiratie komt uit het dagelijkse leven. Dat is vaak meer intrigerend, ontroerend of bizar, dan hetgeen zij zelf kan bedenken.


Joost Sicking Nederland (1932 – 1986)


Eja Siepman van de Berg Nederland (1943)
Eja Siepman gaat uit van bestudeerde poses. Dat kan een stap zijn of een zigzagbeweging in knieën en rug. Soms is in die houding een minimale vorm van expressie herkenbaar, zoiets als veerkracht of vastberadenheid. Dan weer lijkt het een puur formeel gegeven, dat zelfs een triviale oorsprong kan hebben


Borek Sipek Tsjechie (1949)


Piet Tuytel Nederland (1956)
Recente werken van Piet Tuytel zijn constructies van H- en T-balken. Ondanks het zware, industriële materiaal zijn deze werken, door hun losse stapeling en door het gebruik van kleur, licht en speels.


Jan Eric Visser Nederland (1962)
De beelden van Jan Eric Visser verwijzen niet naar bestaande vormen. Hoewel de beelden lijken te zijn gemaakt van hout, keramiek, brons of leder, zijn zij feitelijk vervaardigd van oud papier en anorganisch huisvuil.


Sjef Voets Nederland


Jan Maarten Voskuil, Nederland


Kees Voorbraak Nederland (1956)


Frieda van Voorst Nederland (1949)
Karakteristiek voor haar werk is het gebruik van gemengde technieken. Veelal wordt een sfeer van vervlogen tijden opgeroepen.


Ernst Vijlbrief Nederland (1934 – 2010)
Ernst Vijlbrief studeerde aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam en aan de Academia di Porta Romana te Florence. Hij was lid van het genootschap ‘Kunstliefde’ te Utrecht en van de BBK te Amsterdam.


Mark Verstockt Lokeren Belgie (1930)
Toen Mark Verstockt eind jaren 70 aan de publicatie ‘Genesis van de Vorm’ begon vroeg hij zijn collega kunstenaar een tekening aan te leveren over de basisvormen van de geometrie: cirkel, driehoek, vierkant. Zo is een collectie van 80 tekeningen ontstaan van nationale en internationale kunstenaars.


Anja Vosdingh Bessem Nederland (1953)
De meeste beelden hebben een oorsprong in de klassieke mythologie en de waarneming ervan kan prachtig verrijkt worden met de leefwereld uit vroegere tijden, waarin sport een lijfelijke ervaring in een hoog vaandel stonden.


Karl Zerbe Verenigde Staten (1903 – 1972)
Door zijn positie als docent beinvloedde hij een hele generatie schilders. Dit leidde tot de stroming Boston Expressionisme. De Boston expressionisten waren van mening dat het volledig verwijderen van de figuratie uit een schilderij de menselijkheid, warmte en zeggingskracht van de schilderkunst zou aantasten.


Koos Verhoeff Nederland (1927)
Aangezet door zijn contact met beeldend kunstenaar Popke Bakker, is hij zijn eigen objecten, fractals, gaan bedenken en construeren. Sinds zijn pensioen, alweer ettelijke jaren geleden, heeft hij een eigen stijl ontwikkeld en een ruime collectie van ‘wiskunstige’ objecten (op)gebouwd.


Lucy Ykenbari,  Australie (Aboriginal) (1934 – 2003)
In Australië in 1994 zag Jan voor het eerst aboriginal art. Kunst die is gebaseerd op het eigen verhaal van een afgeschreven bevolkingsgroep, maar volkomen origineel en authentiek.


Bai Bai Napangarti Australie (Aboriginal) (1939)
Ze was betrokken bij de totstandkoming van diverse publicaties waaronder: Yarrtji: Six women’s stories from the Great Sandy Desert, 1997, Aboriginal Studies Press, Canberra wat in 1998 op de shortlist stond voor de NSW Premier’s History Award.


Helicopter Tungurrayi Australie (Aboriginal) (1947)
Sinds 1994 heeft hij erkenning voor zijn eigen stijl en onderscheidende kenmerken. Het werk van Helicopter refereert vaak aan zijn land en dat van zijn ouders, met de waterbronnen als centraal element.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>