183. Dodecahedron, Ger de Joode  • Genre: Beeldhouwwerk.
  • Afmetingen: 21 x 21 cm.
  • Creatie: 1980.
  • Medium: Acrylverf op karton.
  • Stijl: Geometrische abstractie.
  • Verworven: 2001.

Een dodecahedron is een regelmatig lichaam dat door 12 regelmatige vijfhoeken wordt begrensd met totaal 20 hoekpunten, 30 ribben en 100 diagonalen. “De verhouding tussen de driehoek en de vijfhoek is de basis voor de op de vijfhoek geschilderde partoenen. Voor mijn schilderijen op paneel of op doek en voor mijn objecten van karton of kunststof gebruik ik acrylverf. Deze verf stelt me technisch in staat tot een nauwgezet reeksmatig kleurgebruik. Heldere kleuren, verzadigde kleurtonen afgewisseld met grijsreeksen leveren verrassende beelden op die af en toe de waarneming van de beschouwer op de proef stellen”.

Zelf zegt Ger de Joode hierover: ”Enige tijd geleden kreeg ik tijdens een atelierbezoek een vraag: waarom schilder je niet gewoon landschappen of stilllevens, dingen die je ziet. Ik vertelde de vragensteller dat ik, in Woudrichem geboren, als kind opgroeide aan de rivier. Ik ontdekte daar op jonge leeftijd de natuurlijke wetmatigheden: eb en vloed, de regelmatige stroomribbels in het zand, de stroom zelf, vijf/zeshoekige basaltblokken. Er zaten vaak schilders op de punt in Woudrichem hun riviergezicht te schilderen. De rivier als object van kunst. Hoezo werkelijkheid? Een rivier, drie betekenissen, en toch zijn de dingen de dingen.
De werkelijkheid is complex en meer dan een optelsom van een aantal visuele waarnemingen. Is de werkelijkheid wel te kennen of blijkt de illusor en als dat zo is hoe kun je daar dan beeldend mee omgaan. Zou je de werkelijkheid kunnen opvatten als structuur, een stelsel van relaties waardoor dingen hun samenhang krijgen, een stelsel waarin materie, relaties, normen en waarden procesmatig samengaan. Ik vat de werkelijkheid op als structuur en dat is dat het uitgangspunt voor mijn werk. Het gebruik van geometrische vormen is geen doel op zich het is een middel om met de weerbastige werkelijkheid om te gaan”.


Comments are closed.