206. Exercitie in vierkant 5, Ger de Joode  • Genre: Tekening.
  • Afmetingen: 60 x 50 cm.
  • Creatie: 2003.
  • Serie: Eexercitie in vierkant 5.
  • Medium: Inkt op papier.
  • Stijl: Geometrische abstractie.
  • Verworven: 2003 Koop.

Serie van 20 tekeningen waarin Ger de Joode experimenteert met open en gesloten lijnen binnen een vierkant. Door de lijnen op verschillende manieren te laten beginnen ontstaan visuele effecten. ”Je kiest een vorm, een vierkant, bedenkt een maatsysteem en trekt binnen het vierkant concentrische vormen. Het resultaat: je ziet een stelsel van groeiende of kleiner wordende vierkanten. Het vormgevend uitgangspunt is getekend, het speelveld ligt klaar. In deze ruimte is een wetmatig spel van lijnen waar te nemen: de ‘spelers’. De ‘spelregels’ zijn de beeldmiddelen: maat, richting, contrast. Door de spelregels te wijzigen ontstaan oneindig veel nieuwe situaties ofwel andere beelden: de maat verdubbelen – twee lijnen als één balk opvatten – de concentrische vormen niet zien als vorm, maar als één lijn, als spiraal- vrij meanderen invoeren- afsnijdingen toepassen – symmetrie benadrukken. ‘Exercitie’ is op te vatten als een oefening in de spelregels. De wijze waarop en de mate waarin de spelregels in deze serie tekeningen veranderd werden, berust niet op een van te voren bedacht systeem maar is een werkwijze die, stapje voor stapje op basis van toeval en resultaat en associatief vormgeven, leidt tot verrassende uitkomsten”.

In 2000 ontmoette Jan Verhoeven Ger de Joode en zijn werk omdat hij exposeerde in het Podium voor Experimentele kunst in Woudrichem. Sinds die tijd is Jan zijn werk blijven volgen en heeft veel met hem gesproken over zijn werk. Bij een van de atelierbezoeken liet Ger deze serie tekeningen zien en vertelde hoe hij tot zijn tekeningen gekomen was en hoe de variaties binnen een serie zowel wiskundig als d.m.v. experimenteren tot stand komen. Om dit verhaal vast te kunnen houden heeft Jan de serie aangekocht. Ontdek de onderlinge variaties door de hele serie naast elkaar te bekijken.

De toepassing van beeldmiddelen in geometrisch-abstracte zin is voor Ger de Joode een weg om beelden te realiseren, die orde scheppen in een werkelijkheid, die door hem als zeer complex wordt ervaren, op een wijze die enerzijds doordacht is, maar welke ook ruimte laat voor intuïtie en gevoelens. De beeldmiddelen – structuur, vorm, maat en kleur – vormen in zijn relatie tot de werkelijkheid zijn inspiratiebron, die hem prikkelt tot diepgaand beeld- en kleuronderzoek, een proces waarin zijn twee- en driedimensionale beelden ontstaan. De keuze om uitsluitend in geometrisch-abstracte zin te (ver)beelden nam hij pas op latere leeftijd tijdens zijn studie aan de voormalige ABK te Arnhem, thans de Hoge School voor de Kunsten. De basis van dat besluit lag in zijn jeugd, toen hij als jongen spelend langs de Merwede tal van wetmatigheden in de natuur ontdekte.


Comments are closed.