Anders & Nieuw


Een Yellow Fellow idee voor cultuur op de Zuidas


Yellow Fellow heeft specifiek voor de Zuidas in Amsterdam het programma Anders & Nieuw ontwikkeld en ingediend bij het Programmabureau Zuidas. Dit programma bestaat uit drie nieuwe onderdelen.

1. Exposities maar dan Anders
Exposities worden gemaakt met behulp van een curator van Yellow Fellow door de bewoners en gebruikers van de Zuidas. Elk kwartaal ontstaat er nieuwe expositie doordat groepen personen aan de hand van een (actueel) onderwerp een kunstwerk kiezen. Het gekozen kunstwerk moet het thema verbeelden. De gekozen kunstwerken worden samengebracht in een tentoonstelling. Een aantal voorbeelden:

  • De makelaars van de Zuidas kiezen ieder een kunstwerk dat voor hen de ontwikkelingen op de Zuidas verbeeld.
  • De bankiers van de Zuidas kiezen ieder een kunstwerk wat voor hen hun positie in de wereld laat zien.
  • De studenten van de Zuidas kiezen ieder een kunstwerk dat de kwaliteit van het onderwijs verbeeld.
  • De hoogleraren van de Zuidas kiezen ieder een kunstwerk dat hun eigen gedachtewereld voorstelt.
  • De chirurgen van de Zuidas kiezen ieder een kunstwerk dat staat voor de verwachtingen van de patiënten.
  • De omwonenden van de Zuidas kiezen ieder een schilderij dat de positie van de omwonenden ten opzichte van het centrum van de Zuidas duidelijker maakt.

In combinatie met de expositie vindt altijd een evenement plaats waarbij de personen die een schilderij hebben uitgezocht, tekst en uitleg geven over hun keuze. Het kan worden gecombineerd met workshops over Mind setting en Mind opening.

2. Binnenkunst in de buitenruimte
De kunst die in de tentoonstellingsruimte geëxposeerd wordt kan tegelijkertijd ook in de buitenruimte, (op hetmaïsveld of in de verder liggende groene ruimte) worden getoond.. De tentoongestelde werken worden op weerbestendig canvas gepresenteerd. De opstelling buiten is gelijk aan de opstelling binnen. Met de samenstellers van de tentoonstelling wordt gediscussieerd over de verschillende werking  van de schilderijen in de binnen- en buitenopstelling (invloed van het verschil in context en materiaal)

3. De gebouwen van de Zuidas op een Nieuwe manier toegankelijk
Special case: Rode lopers van het plein naar de entrees van de bunkerachtige kantoren van de banken ABN AMRO en RBS. Daarmee wordt de ommezwaai van de banken naar de (potentiële) klanten verbeeld. Algemeen recept: Vanaf de entree wordt kunst getoond, van de receptie naar de tentoonstelling: Van receptioniste naar suppoost.

Naast deze programma’s zullen ook de reguliere (educatie)programma’s van Yellow Fellow onderdeel uitmaken van Anders & Nieuw op de Zuidas.

Wat wil Yellow Fellow bereiken met Anders & Nieuw
Versterken van de samenhang van partijen op de Zuidas door het vergroten van de maatschappelijke participatie en betrokkenheid op elkaar. Wonen, werken, recreëren, betrokken zijn bij het gebied als onderdeel van de stad Amsterdam en “om de hoek” participeren in iets onbekends: de abstracte kunst. De creativiteit door middel van de kunst voor het eigen vakgebied ontdekken. Door er bij betrokken te raken en geraakt te worden nieuwe werelden ontdekken. Een avontuur voor de geest. Zonder voorafgaande kennis, gebaseerd op de eigen intuïtie en zin voor avontuur.

Klik hier voor meer informatie over Anders & Nieuw  op de Zuidas


Comments are closed.