Central Park Eindhoven


Een Yellow Fellow idee voor het bidbook BSCHE 2018

In 2014 bij binnenkomst op Strijp-S in Eindhoven aan de ingang Glaslaan loop je direct aan tegen Maison Particulière, een paviljoen naar een ontwerp van MONDRIAAN, VAN DOESBURG, VAN EESTEREN en RIETVELD. Het Maison Particulière is een driedimensionaal kunstwerk dat symbool staat voor de verbinding tussen kunst en samenleving. De vier gevels laten vier tot nu toe ongekende reliëfs zien van 15 x 25 m met alle kwaliteiten van de namen van De Stijl en refereren aan de coïncidentie dat het Philips Natlab en de abstracte kunst van MONDRIAAN hetzelfde geboortejaar hebben: 1914. Exact 100 jaar later, in 2014, wordt dit voor de wereld unieke paviljoen geopend op Strijp-S. Maison Particulière fungeert op Strijp-S als centrale bezoekersontvangst en als tentoonstellingsruimte.

Maison Particulière

Le CourbusierYellow Fellow heeft zich als eerste doel gesteld het Maison Particulière te realiseren op Strijp S. Daarnaast wil de Stichting met de ontwikkelaars verder van gedachten wisselen over het idee Central Park Eindhoven. In dit Central Park zijn naast het Maison Particulière ook andere paviljoens gelegen, zoals mogelijk het Poème Electronique. Tussen de hoge industriële gebouwen en de laagbouw van het vroegere NatLab en over de volle lengte van Strijp-S wordt Central Park Eindhoven aangelegd. Lopend door Central Park Eindhoven ontdek je meerdere paviljoens die een verbinding leggen tussen heden en verleden en die een brug slaan naar de toekomst. De paviljoens functioneren als baken en geven uitdrukking aan een gedachtegoed waarin de kunsten een centrale rol spelen als motor voor vernieuwing in de samenleving, in het onderwijs, in de wetenschap en in het bedrijfsleven. Met Central Park Eindhoven wordt Strijp-S een levendige ontmoetingsplaats waar anders leren kijken, anders leren denken voortdurend bevorderd wordt en waar de bezoekers en bewoners actief in gesprek gaan met elkaar en met de omgeving.

Cross-over centrum

In de bestaande ruimtes van de Hoge Rug gebouwen zijn tentoonstellingsruimten voor abstracte kunst waar programma’s worden aangeboden voor cross-over ontmoetingen tussen mensen uit de kunsten, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven. Yellow Fellow levert de inhoudelijke programma’s waarmee een cross-over centrum gecreëerd kan worden. Het Auditorium in het NatLab wordt gebruikt voor bijeenkomsten tot 200 man.

Door het bouwen van het Maison Particulière wordt een internationaal aspect toegevoegd aan Strijp-S, waarmee tevens wordt voldaan aan de eis van Europese Commissie om in het programma voor Culturele Hoofdstad van Europa onderdelen op te nemen die relevant zijn voor andere landen in Europa. Met Maison Particulière kan zichtbaar gemaakt worden dat ontwikkeling van de abstracte kunst gelijktijdig plaatsvond in Nederland (MONDRIAAN), Rusland (MALEVICH) en Duitsland (KANDINSKY) en de gevolgen die abstracte kunst wereldwijd heeft gehad in tientallen landen. Dit element kan wereldwijd bezoekers trekken. Met het inhoudelijke cross-over programma wordt ook aan de tweede voorwaarde van de Europese Commissie voldaan, n.l. dat een structurele invloed wordt verwacht van de Culturele Hoofdstad van Europa op de samenleving. Deze inhoudelijke programma’s zullen tevens voor de exploitatie van de paviljoens op Strijp-S inkomsten kunnen genereren.

De bouwkosten van Maison Particulière bedragen ca. 6 miljoen euro (zonder grond). Dit is een prijsopgave van architect VICTOR VELDHUIJZEN VAN ZANTEN, die in samenwerking met WESSEL DE JONGE en onder supervisie van HUBERT-JAN HENKET al twintig jaar ervaring heeft met de aanpassing van gebouwen van De Stijl. Ook verzorgt hij de contacten met de Erven VAN EESTEREN. Voor het realiseren van de bouw rekenen wij op de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant in het kader van BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa, de gemeente Eindhoven, Bouwend Nederland, de gezamenlijke werkgevers van Noord-Brabant en Zeeland, Economische Zaken en de Europese Unie. De exploitatiekosten van het Maison Particulière worden gedekt door het te gebruiken als centrale bezoekersontvangst, als tentoonstellingsruimte met cross-overs naar wetenschap, ondernemerschap en onderwijs en als horecagelegenheid met terras.

Dit Yellow Fellow project wordt ondersteund door GERARD MEULENSTEEN, oprichter Neways Electronics en het Danubiana-museum voor moderne kunst gelegen op een eiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije. De Eindhovense kunstenaar JAN VAN DEN BERG is kwartiermaker voor Stichting Yellow Fellow in Eindhoven.

Klik voor Prezi Presentatie YF-Strijp-S

Klik voor het artikel ‘Samenhang Centraal Park Eindhoven

Klik voor de Selectiecritria EU

Klik voor Presentatie YF-StrijpS (het laden kan even duren)

Klik voor: Yellow Fellow aan de slag in Eindhoven

 


Comments are closed.