Hanja Maij Weggen, – Yellow Fellow en Jan Verhoeven


Vorige pagina Inhoudsopgave Volgende pagina


Het bijzondere van de gedachte van Jan Verhoeven achter zijn verzameling is, dat hij deze niet louter als een collectie kunstobjecten beschouwt, maar als aanleiding om in de voetsporen van het denkproces van de abstract kunstenaar te treden. Los van hetgeen de toeschouwer onmiddellijk als verwijzing naar de omgeving herkent (of meent te herkennen) zoals in de figuratieve kunst, moet de abstract werkende kunstenaar op zoek naar een andere manier van communicatie met zijn publiek.
Hij spreekt niet alleen bij zichzélf creatieve en innovatieve vermogens aan op het snijvlak van ratio en intuïtie, hij moet die ook in ons, zijn publiek, zien te raken. De manier van kijken die dat oplevert, kan dan iets openbreken in de vanzelfsprekendheid waarmee wij naar andere verschijnselen om ons heen kijken en daar ons standpunt bij bepalen.

Kunst als middel om ons vertrouwd te maken met het omgaan met een verschoven perspectief. Een voertuig voor cultureel burgerschap: een open en betrokken houding tegenover de wereld -hoe verwarrend die ook kan zijn- met cultuur als coach.

Dit gebeurt bij veel mensen allemaal niet zomaar. Daarvoor is een onbevangenheid nodig tegenover het werk, die de mensen rond het initiatief Yellow Fellow met veel liefde voor publiek en collectie stimuleren. Zij beschouwen het tonen van de collectie dan ook als veel meer dan een traditionele museale activiteit.
Zij zien het als het maken van een ontmoetingsplaats waar kunst, filosofie en samenleving elkaar inspireren.

Het klinkt allemaal misschien als een nogal ontoegankelijke, elitaire aangelegenheid. In de afgelopen jaren is Yellow Fellow er echter in geslaagd om deze visie breed toegankelijk te maken. Niet alleen brengt men het kader van grote ondernemingen tot een nieuwe blik op hun bedrijf en processen daarin, ook groepen vmbo-leerlingen getuigen in werkstukken op een opvallende manier van de belevenis die de confrontatie met abstracte kunst voor hen betekent.

Yellow Fellow is hierdoor een verrijking voor het kunstaanbod in de provincie en daarbuiten. Het soort initiatief dat ons, samen met al dat andere bijzondere aanbod in Brabant, de overtuiging geeft dat wij het in ons hebben om culturele hoofdstad van Europa te kunnen zijn!

Mw. J.R.H. Maij-Weggen, studeerde pedagogiek en kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was lid van het Europees Parlement en minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III. Na haar ministerschap was ze lijsttrekker bij de Europese Verkiezingen wederom Europarlementariër en Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.


Vorige pagina Inhoudsopgave Volgende pagina


Comments are closed.