Hilton Kramer – De geboorte van de abstracte kunst


Vorige pagina  Inhoudsopgave  Volgende pagina


Wasily Kandinsky, Improvisation 19a, 1911, olie op doek

‘De geboorte van de abstracte kunst – kunst die geen rechtstreekse, onmiddellijk onderscheidende verwijzing naar herkenbare voorwerpen maakt – is al lang herkend als een hoogst gewichtige gebeurtenis in de geschiedenis van de kunst.

Toch is de intellectuele herkomst van deze gebeurtenis, die de abstracte kunst meteen tot een van de hoofdtradities van de 20e eeuwse schilder- en beeldhouwkunst maakte, een vaag en weinig begrepen onderwerp gebleven voor het grote publiek dat nu de abstracte kunst voor lief neemt als een bekend onderdeel van het moderne culturele leven.

Dat de opkomst van de abstractie vroeg in de jaren ’10 van deze eeuw voor de pioniers een oplossing voor een spirituele crisis betekende; dat de achterliggende gedachte van deze gewichtige artistieke vernieuwing een categorische afwijzing van het materialisme van het moderne leven inhield; en dat de abstractie bedoeld was door haar visionaire uitvinders om een rol te spelen in een herziene relatie met het universum, met alles, dit alles, als haar gevolgen ook maar ternauwernood begrepen zouden worden, zou zonder twijfel een schok betekenen voor veel mensen die nu vrolijk de geschiedenis van de moderne kunst alleen maar zien als een opeenvolging van stijlen of kunstmodes die iets met de ontwikkeling van de smaak van doen hebben maar die ons niet veel vertellen over het leven’

Citaat uit het artikel Kandinsky and the Birth of Abstraction, oorspronkelijk gepubliceerd in The New Criterion, en heruitgegeven in Hilton Kramer’s boek The Triumph of Modernism.

Hilton Kramer, hoofdredacteur en uitgever van The New Criterion, werkte als redacteur van Arts Magazine, als criticus voor The Partisan, The Nation, en van 1965 tot 1982 als kunstcriticus voor de New York Times. Hij publiceerde in het Art and Antique’s Magazine en de New York Observer. In 1982 stichtte hij The New Criterion, nu een prominent conservatief cultureel tijdschrift. Hilton Kramer is lid van het Comité van Aanbeveling van Yellow Fellow.


Vorige pagina  Inhoudsopgave  Volgende pagina


Comments are closed.