Anthonie Zoomers – Beyond the Obvious


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Om tot innovatie te komen en nieuwe oplossingen te bedenken moet de mens abstraheren van zichzelf en van de bestaande werkelijkheid. Alleen dan kom je beyond the obvious.

Een abstracte kunstenaar doet precies dat. Abstracte kunst ontstaat immers doordat de kunstenaar abstraheert van de werkelijkheid en daarmee de ruimte voor zichzelf schept om vrij te denken. Van dezelfde werkelijkheid kan op oneindig veel manieren worden geabstraheerd.

Omgekeerd biedt abstracte kunst ook de beschouwer ervan een ongelimiteerde ruimte om vrij te denken. Dezelfde abstractie kan immers een reflectie zijn van een oneindig aantal (nieuwe) werkelijkheden.

Daarmee is abstracte kunst een niet te overtreffen bron van inspiratie voor de verbeeldingskracht van de mens. Verbeeldingskracht die een wezenlijke voorwaarde is voor de immer noodzakelijke vernieuwing van de maatschappij in al zijn geledingen.

Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft Jan Verhoeven zich ingezet voor een sterkere bewustwording van de belangrijke rol die abstracte kunst kan spelen in maatschappelijke vernieuwing.

Bijzonder is dat hij bereid is geweest hiervoor via de Stichting Yellow Fellow zijn eigen collectie abstracte kunst in te zetten. Door mensen in aanraking te brengen met abstracte kunst, door hen te leren kijken en hen daarbij zowel een beroep te laten doen op hun ratio als op hun intuïtie, wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd. Zijn streven is dan ook een Museion Yellow Fellow als daadwerkelijke werkplaats voor vrijmaking van de geest.

Jan Verhoeven heeft iets bij mij losgemaakt, vanuit zijn bevlogenheid, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn onbaatzuchtigheid. Voortdurende vernieuwing, in de volle breedte van bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en maatschappij, is wezenlijk voor onze wereld en voor onze toekomst. Zijn visie op de rol die abstracte kunst daarin kan spelen verdient steun en navolging.

Ir. A.J. Zoomers mba, bestuurder en bedrijfsadviseur


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.