Jopie Nieuwenhuyzen – Educatie en Abstracte kunst


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Het gras is            groen
De lucht is             blauw
Een museum is     saai
Kunst is                 stom

Dit zijn doorgaans de antwoorden die je te horen krijgt als je ze stelt aan een willekeurige vmbo leerling tijdens de eerste les ckv. Wat is er uitdagender, interessanter om samen met die leerlingen op zoek te gaan en te onderzoeken of deze veronderstellingen wel juist zijn. En ze misschien vervolgens zelf te laten ontdekken dat het gras niet altijd groen is, de lucht niet altijd blauw en dat een museum ook wel heel leuk kan zijn.

Om met kunst in contact te komen zou je normaliter af moeten reizen naar een museum of instelling in de grote stad om de ontdekkingsreis te beginnen. Maar sinds Jan Verhoeven en Menna Kruiswijk van Stichting Yellow Fellow met al hun kunstwerken neergestreken zijn in Woudrichem is dat niet langer nodig. Bovendien is het is hun opvatting dat deze collectie voor andere mensen toegankelijk moet zijn. Regelmatig brengen we dan ook met de leerlingen van vmbo de Schans in Sleeuwijk een bezoek aan de tentoonstellingen van Yellow Fellow. Tien minuten op de fiets en ze zijn er. Alles is bespreekbaar maar er is één eis. Je mag komen, kijken, voelen, enz, maar zo betoogt Menna Kruiswijk in alle toonaarden: ‘er moet iets in de klas iets mee gedaan worden’. De meeste leerlingen zijn wel op de hoogte van het feit dat de Nachtwacht door Rembrandt is geschilderd en de Zonnebloem door Vincent van Gogh maar abstracte kunst is toch wel een beetje ver van hun bed. Zij kunnen zich er nauwelijks een voorstelling van maken.Waarschijnlijk is juist dit de oorzaak dat deze vorm van kunst zich leent om met leerlingen het gesprek aan te gaan. Hun reacties zijn nog al direct. Stelt het dan iets voor? Poeh dat kan ik toch zelf ook? Wat? Kost dit ook nog geld?

Het eerste contact met Yellow Fellow vindt plaats in november 2002 wanneer de Mode/Commercie leerlingen een bezoek brengen aan de tentoonstelling van Ella Koopman en naar aanleiding hiervan stoffen ontwerpen. Vrij snel hierna wordt voor alle leerlingen in het middelbaar onderwijs het vak ckv (= Culturele en kunstzinnige vorming) ingevoerd. Hierdoor worden ook de contacten met Yellow Fellow frequenter en bieden de bezoeken meer mogelijkheden tot verwerking. Zo kreeg een groep leerlingen de opdracht om hun beleving tijdens het bezoek aan de expositie: Nieves Billmyer, kubisme, abstract-expressionisme en geometrie onder woorden te brengen in de vorm van een gedicht. Dit vond plaats vlak voor de zomervakantie. In september krijgt Menna Kruiswijk dit onder ogen en zij maakt enthousiast geworden door de inhoud een proefdruk voor publicatie. Vol trots overhandigen de leerlingen enkele weken later het eerste officiële exemplaar aan de wethouder onderwijs van de gemeente Woudrichem. Andere leerlingen maken, geïnspireerd door de expositie, hun eigen kledingstuk. Bij deze werkstukken zoeken ze allemaal via de site van Yellow Fellow een bijpassend kunstwerk. Het idee voor een tentoonstelling van en door de leerlingen is geboren. In maart 2006 vindt door de bekende Nederlandse couturier Mart Visser de opening van de tentoonstelling plaats. Deze krijgt als titel mee: Leerling-Kunst-Kunstenaar om uit te drukken dat de leerlingen niet alleen geïnspireerd zijn door kunst maar ook een vergelijkbaar proces hebben doorgemaakt als de kunstenaar bij het scheppen van zijn kunstwerk.
Als er één ding is wat deze projecten laten zien is het de gedachte dat abstracte kunst bij uitstek een middel is om in de vorm van betekenisvolle opdrachten de motivatie en het leerrendement bij leerlingen te verhogen.

Jopie Nieuwenhuyzen is docent ckv en Mode/Commercie aan CS De Hoven, locatie De Schans in Sleeuwijk. Naast haar baan in het onderwijs volgt ze een studie Psychologie, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit Nederland. Is sinds 2005 geautoriseerd om kernkwadranten toe te passen in trainingen en coachingstrajecten, traint momenteel nieuw te vormen teams binnen de Stichting Philadelphia.


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.