Menna Kruiswijk – Ontdekkingsreis


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Het werk van een kunstenaar als Ger de Joode is geen afbeelding van een landschap, noch een verbeelding ervan. Het is geen afbeelding of verbeelding van een persoonlijkheid, het duidt geen emotie aan en is er ook geen uitdrukking van. Er is in het werk geen enkele verwijzing naar iets buiten het werk, er is niets anders dan het werk zelf.
Wiskundige uitgangspunten, zoals Ger en vele kunstenaars met hem kiezen in hun werk, zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Ze dringen geen gevoel op en reiken geen denkbeelden aan. Ze geven de beschouwer maximale vrijheid en ruimte om te kijken. De betekenis van het werk ontstaat in de dialoog, pas op het moment dat er iemand kijkt.

Daarmee is het werk van geometrisch abstract werkende kunstenaars uitermate humaan. Hun keuze om ordenend op te treden in mathematisch constructieve zin, komt voort uit ontzag voor datgene wat privé is. Tegelijkertijd betekent dit dat je als kijker niet zomaar aan het werk voorbij kunt gaan, het is niet vrijblijvend. In het woord humaan ligt besloten de verhouding tot de ander. Daarmee kom ik bij een bijzondere, misschien wel unieke, eigenschap aan dit werk. Het werk is zichzelf. En als je kijkt, strekt het werk als het ware zijn hand naar je uit, stelt zich voor en vraagt om een dialoog, zonder bijbedoelingen, zonder vooronderstellingen. Het kunstwerk zegt hier ben ik, wie ben jij?

Hier begint mijn handleiding voor een ontdekkingreis. Ik stel voor dat je bij de eerstvolgende tentoonstelling die je bezoekt de uitgestoken hand van een schilderij aanneemt, het verzoek om dialoog aangaat en op ontdekkingsreis gaat. Het kan zijn dat je iets ontdekt over orde en chaos, over vorm en kleur over harmonie en disharmonie, over schoonheid en lelijkheid. Misschien ontdek je wetmatigheden en ordeningsprincipes. Misschien ontdek je een andere, nieuwe wereld, misschien ontdek je iets nieuws over jezelf en misschien ontdek je humor. Ik kan je verzekeren dat de ontdekkingsreis de moeite waard is. De enige voorwaarde voor een interessante reis is dat je jezelf net zo laat kennen als het schilderij.

Als de eerste ontdekking gedaan is kun je overgaan tot de tweede. Je kijkt om je heen en vraagt aan een medekijker of hij zijn eigen ontdekkingsreis al achter de rug heeft. Zo ja, dan vraag je hem of haar, wat heb jij gezien, wat heb jij beleefd? De kans is groot dat je minstens zo’n spannende ontdekkingsreis tegemoet gaat als bij het eerste onderdeel. Je zult versteld staan van de ervaringen van de medekijker.
Bij de meeste openingen van exposities is er dan nog een unieke gelegenheid voor een derde ontdekkingsreis. De maker, de kunstenaar, bevragen over zijn verhaal, zijn onderzoek, zijn denkproces, zijn vaststellingen en vakmanschap. Laat die kans niet voorbij gaan, de antwoorden zouden wel eens verrassend kunnen zijn.

Ik nodig iedereen uit op ontdekkingsreis te gaan, een reis waarvoor het gereedschap aan de muur hangt en om je heen staat. Je hoeft alleen maar jezelf mee te nemen. Veel plezier onderweg!

Mw. Ing. M. M. Kruiswijk mba, Manager Beleid&PR bij de NVM, studeerde Agrarische Bedrijfskunde in Dordrecht/Delft en behaalde een mba aan de Bradford University. Sinds 1998 werkt ze als zelfstandig interim-manager vanuit haar bedrijf ArCo Management Consult. Menna Kruiswijk is tentoonstellingsmaker voor Stichting Yellow Fellow.


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.