Lies Meijers – Feest


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Het initiatief van Yellow Fellow heeft de abstracte kunst en haar betekenis als het ware in de schijnwerpers gezet:
abstracte kunst geeft ruimte, filosofische ruimte;
zet aan tot denken;
vormen van een mening;
beïnvloed de ruimte;
het geeft de beeldende kunst een intense taal.

Begrippen die van grote betekenis zijn voor de samenleving.

De grote waarde van de abstracte kunst is dichterbij gebracht. Meer mensen maken kennis met, worden geïnspireerd door, en kunnen hun belevingswereld verbreden, door het werk en het enthousiasme waarmee het getoond wordt.

De ontmoeting met Jan Verhoeven en zijn collectie abstracte kunst betekent voor mij erkenning en inspiratie en een ‘Feest der herkenning’.

Lies Meijers (1938) studeerde aan de Academie voor beeldende kunsten te Tilburg; 1984 – 1989. Haar werk is abstract (geometrisch) en komt gevoelsmatig tot stand. De grote inspiratiebron is ‘ruimte’ in alle mogelijke betekenissen, zowel letterlijk als psychologisch. Werk van de laatste jaren: installaties op het Podium voor Experimentele Kunsten te Woudrichem in 2002, 2005 en 2008, land-art project Water en vuur, ter gelegenheid van Woudrichem 650 jaar stadsrechten op de stadswal in Woudrichem.


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.