Thijs Giskes – Abstracte kunst en architectuur


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Vorm is een essentieel onderdeel van kunst. Vorm wordt onder andere bepaald door ambacht, materiaal, gevoel, ervaring en ruimte. Zoals in de architectuur ruimte wordt gecreëerd om in te leven, wordt in abstracte kunst een ruimte gecreëerd om te beleven.
Bij de beleving staat de waarnemer centraal. Abstracte kunst geeft de waarnemer de ruimte om zich te verdiepen in het kunstwerk. Daarbij krijg je de mogelijkheid om het in te vullen zoals jij dat zou willen. Geen geheimen, geen restricties, jezelf laten gaan in je eigen wereld.
Bouwwerken bepalen je leefomgeving, zowel binnen als buiten. Elke ruimte is anders en iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Je laten leiden door bijvoorbeeld de ambacht, het materiaal of het licht van het ochtendgloren. Ook bij de ervaring van een ruimte staat de waarnemer centraal. Iedere waarnemer ervaart een ruimte anders. Voel je je koud of voel je je warm, wil je rusten of wil je zingen en dansen. Zo heeft iedereen zijn eigen ervaring; de ervaring van leven en de ervaring om ruimte te beleven.

Hoe heerlijk is het om je mee te laten voeren in de verschillende exposities in de toren van de Martinuskerk van Woudrichem en je naderhand in het huis van Jan Verhoeven over te geven aan de beleving van de abstracte kunst, die zo mooi tot zijn recht komt in combinatie met de bouwkunst van het huis.
Jan vindt het heerlijk om de dialoog aan te gaan met jou en jou in contact brengen met de kunstwerken. In combinatie met drank en spijs laten Jan en Menna Yellow Fellow leven en je thuis voelen tussen de kunstwerken, het prachtige huis en het uitzicht. Yellow Fellow is in alle opzichten al een monument op zich.

Ir. T. Giskes, projectarchitect bij de Rijksgebouwendienst, studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Hij werkt als zelfstandig architect in de woningbouw, utiliteitsbouw en interieur.


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.