Ger Maas – Abstracte kunst en management


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Management is het naar je hand zetten van processen. Orde en regelmaat afdwingen. Dit helpt je verder te komen dan je eigen voorstellingsvermogen. Ritme en maat van een proces zijn van oorsprong technologische vraagstukken. Het is de analyse van de behoefte, het variëren van mogelijkheden en het ontwerpen van de oplossing. De weg naar de oplossing wordt gevonden door een decompositie van alle elementen, waarmee later de oplossing wordt samengesteld. De goede aansluiting en overgang tussen onderlinge technieken maakt het komen tot een oplossing vanzelfsprekend. Ritme en maat komen voort uit de decompositie. Het is daarna de logica van de aaneenschakeling van stappen en handelingen, die een mooi proces maakt.

Idee, analyse, strategie en doelstelling zorgen ervoor dat het proces richting krijgt. Organiseren, bevelen, besluiten en veranderen brengen de beweging en maken het proces. Monitoren en controleren geven de manager het gevoel te beheersen. Het coördineren, stimuleren, actie nemen en implementeren zijn het proces.

De beeldtaal van de abstracte kunst verrast door harmonie, compositie en ordening van de elementen. Samen vormen deze elementen de beeldtaal van de kunstenaar. De abstracte kunst, die is afgeleid van geometrische wiskunde heeft dezelfde technologische oorsprong als het management, waarmee technische processen worden ontworpen, ingericht en geleid.

Maar management heeft een harde en zachte kant. De technologische processen en de inrichting daarvan vertegenwoordigen de harde kant. Orde, regelmaat, raakvlakken, aansluitingen, ritme en maat zijn daar de bepalende begrippen. In de zachte kant gaat het om de mensen in de processen: de menselijke maat, individuele kwaliteit, welbevinden, teamspirit, samenwerking, luisteren, motiveren en veel andere aspecten. De zachte kant is de smeerolie van de technologische processen.

De zorgende rol van de manager maakt dat de mens gedijt in werkprocessen. De behoefte van ieder individu is verschillend. Per situatie, leider, medewerker zal er de behoefte zijn om een aspect uit te lichten. Hierdoor kan de mens in een werkproces betekenis geven aan zijn rol, heeft hij er zijn invloed op.

De beeldtaal van de abstracte kunst kan ook verrassen door een figuratieve benadering. De abstracte kunstenaar voegt zijn persoonlijke kijk toe aan de werkelijkheid. Hij vergroot elementen uit. Een boodschap wordt uitgelicht. Zonder theorie of dogma wordt aandacht gevraagd. Minder het werkproces zelf maar meer, waar wordt de mens, de kijker, de leider, de kunstenaar geraakt.

Zo leert beeldtaal van de abstracte kunst ons de effecten van harmonie, compositie, ordening ( of van disharmonie, decompositie en wanorde). Het helpt ons de grenzen van onze praktische ervaringen te leren zien, kennen en verleggen. De abstract kunstenaar leert ons zien wat er niet is, maar in het verlengde aanwezig is of nog komen gaat of complementair is.

Waar houdt de kunstenaar de manager de spiegel voor? Ontmoet de manager de uitdaging van zijn handelen in de harde of de zachte kant?

Prof. ir. G.J. Maas, directeur Strategie Koninklijke BAM Groep, Hoogleraar Uitvoering en Organisatie TU/e Eindhoven.


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.