Frans van Gurp – Denktank


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Het contact met Jan Verhoeven, zijn collectie en Yellow Fellow begint voor mij ca 5 jaar geleden. Zijn vraag was of ik geïnteresseerd zou zijn om te participeren in een denktank die het opzetten van een Centrum voor Abstract Denken zou moeten vormgeven.
Wij discussieerden per telefoon over de vraag wat abstract denken eigenlijk wel was en kwamen daar niet echt uit,maar Jan’s onvolprezen enthousiasme (is er iemand die nee tegen hem kan zeggen?) maakte dat ik besloot om te kijken of ik een bijdrage zou kunnen leveren.

We zijn nu zo’n 30 vrijdagavond-vergaderingen verder en hebben in die periode een aantal zaken ontwikkeld en uitgetest. Voor mij is de kern van wat Yellow Fellow te bieden heeft, een omgeving die uitnodigt en inspireert tot kijken en denken buiten bestaande gevestigde kaders.
Bezoekers/deelnemers laten ervaren dat de werkelijkheid(in dit geval abstracte kunst) op verschillende manieren gezien en gewaardeerd kan worden en wordt.
Deze mind-set biedt ruimte voor een nieuwe frisse kijk op de eigen situatie/omgeving en kan zo de basis vormen voor vernieuwing:het kan ook anders – moet het anders? – hoe moet het?

Mijn ervaring in de periode met YF en de kennismaking met (een deel van)de collectie is dat de waardering in de loop van de tijd is veranderd en gegroeid.
Het in zekere zin gedwongen worden te kijken is daarbij een eerste stap.
Veel bepalender is echter de aanwezigheid van een goede gids. Kennismaken met de collectie van Jan Verhoeven door door hem erin te worden rondgeleid is een bepalende factor: Jan’s kennis van, maar meer nog geestdrift over zijn collectie en zijn vermogen die over te brengen opent een nieuwe wereld voor wie wil kijken en luisteren.
Enthousiast over het zwart van Erik van der Grijn en dat ook begrijpen of beter: meevoelen.

Reflecteren over kunst en kunstenaars, over de essentie van het creatieve proces is een activiteit die het denken vrij kan maken van gevestigde patronen.
Daarbij valt veel te leren over je eigen kijk op zaken en over die van anderen.
Dat is de reden dat ik van mening ben dat de programma’s zoals wij die hebben ontwikkeld voor organisaties een goede bijdrage kunnen leveren in de verhoging van de kwaliteit en eventueel het op gang brengen van veranderingsprocessen.

Frans van Gurp, voormalig Human Resources Manager Philips Corporate Research.


Vorige pagina Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.