Jack van Mildert – Nieuwe raak- of breukvlakken


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Ik las ooit in een krant een interview met Jan Verhoeven. Hij sprak zich uit over zijn veelbelovende Yellow Fellow visioenen en hoe kunst en kunstenaars zouden kunnen bijdragen aan maatschappelijke processen. Het was voor mij de aanleiding om hem nader aan de tand te voelen. Ik achterhaalde zijn adres en schreef hem een uitgebreide brief. Een dag nadat ik mijn brief gepost had kreeg ik een enthousiast telefoontje van Jan. Of ik langs wilde komen, hij wilde graag verder praten. Typerend Jan, zo ontdekte ik later. Hij zit er bovenop. Het is nu of nooit! Natuurlijk liet ik me dat geen tweede keer zeggen want ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe raak- of breukvlakken op het gebied van kunst en maatschappij.

Al jarenlang onderzoek ik middels mijn werk de relevantie van beeldende kunst in de maatschappij. Als kunstenaar voel ik me op dit gebied ervaringsdeskundig. Ik opereer op diverse terreinen. Het gewezen kunstcircuit wordt niet overgeslagen maar met de zelfde interesse werk ik samen met wetenschappers, natuurontwikkelaars, ministeries of het bedrijfsleven. Ik ben van mening dat mijn rol als kunstenaar het opzoeken van interactie met mensen en de maatschappij is. Ontmoetingen, gesprekken, communicatie, interactie zijn bijdragen aan bewustwordingsprocessen zoals ik die vanuit mijn discipline kan aansturen en richting geven. De ontdekking van nieuwe mogelijkheden en uitdrukkingsvormen zijn voor mij belangrijker dan een, in zijn verschijningsvorm, eenduidig oeuvre.
In Jan Verhoeven en later ook Menna Kruiswijk ontdekte ik interessante gesprekpartners. Gelukkig zijn we het niet altijd met elkaar eens maar we delen wel een zelfde vorm van optimisme, liefde voor de kunst en schuwen we het experiment niet.
Veel critici zien met lede ogen aan hoe kunst zich vermengt met maatschappij en bedrijfsleven. Het zou de autonomie van de kunstenaar aantasten. Ikzelf denk dat de inbreng van kunstenaars juist kunnen bijdragen aan veranderingsprocessen. De manier van kijken naar de omgeving en de interpretatie die zij daaraan geven, de verandering van het perspectief, het openhouden van mogelijkheden en het zichzelf toestaan om te dromen. Misschien voeren de critici het verlies van autonomie op omdat ze zelf bang zijn grip te verliezen op de door hun geordende kunstwereld. Als een kunstenaar autonoom is doet hij toch wel wat hij noodzakelijk acht. Hoe of waar dan ook. Los van welke theorie dan ook.

Het Yellow Fellow gedachtegoed probeert nieuwe linken te leggen tussen kunst en leidinggeven. Het introduceert abstract denken in het bedrijfsleven naar aanleiding van de werkwijze van kunstenaars en hun kunstwerken. Het kan mij niet ver genoeg gaan. Ik doel hiermee op een nog actievere betrokkenheid van kunstenaars. Mijns inziens zou bijvoorbeeld parallel aan een workshop met managers, een kunstenaar in het betreffende bedrijf kunnen gaan werken. De kracht van Yellow Fellow om managers uit hun dagelijks omgeving te halen voor een workshop kan zo ook omgekeerd worden toegepast door een kunstenaar een interventie/ingreep te laten uitvoeren op de werkvloer. Zo krijgt de geboden methodiek ook een praktische en confronterende weerslag in het betreffende bedrijf.

Twee jaar geleden ontstond het idee om naast de senior denktank van Yellow Fellow ook een juniorvariant in het leven te roepen. In het gezelschap van interessante mensen en onder het genot van lekker eten en een goed glas wijn, tanken wij en denken wij. Jan opent zo’n bijeenkomst met een betoog of inspirerend verhaal. Daarna groet hij ons in de trant van ‘laat de jonkies maar schuiven’ waarna hij zich een etage lager terugtrekt tussen zijn verzameling. In deze bottom down handelingen van Jan herken je het gedachtegoed van Yellow Fellow: Jan als de manager by Floor: richting geven, loslaten, vertrouwen op de groei en je omringen met inspiratie.

Jack van Mildert is beeldend kunstenaar en oprichter van Bureau Groei Door Stilstand, de Trust the process B.V. en http://www.waarisjackvanmildertmeebezig.nl


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.