Exposities


Huidige en gerealiseerde exposities


Sy021Van 15 september tot 31 december 2014: Seymour Boardman. Tot eind december is het prachtige en overtuigende levenswerk van de Amerikaanse kunstenaar Seymour Boardman (New York 1921 – 2005) te zien bij Yellow Fellow Leidschendam. Een overzicht van ruim 60 schilderijen uit de periode 1950 – 2005. Collega kunstenaar Robert Ryman schreef in 2004 het volgende over Boardman: When a painter has solved the ‘how’ of painting, what paint can do, how a painting ‘works’, how the eye sees, there needs to be one other ingredient. The artist must understand his personal sensibility in order to know what way to approach painting. He must be courageous and not be afraid of challenge, in fact, must welcome challenge. I am, of course, describing the veteran painter Sy Boardman, who for over fifty years continues to develop color, beauty and the wonder of painting.


MarneVan 26 oktober 2013 tot 26 januari 2014: Jaap Egmond Van formule naar vorm. Jaap Egmond had een natuurlijk talent voor figuratief tekenen. Dat blijkt uit de tekeningen uit zijn academietijd (1930-1934). Daarop staat vaak vermeld het nummer van de klas waarin hij zat en hoelang hij aan een tekening had gewerkt.  Hij volgde in Amsterdam de opleiding tot tekenleraar en voltooit tevens een muziekstudie aan het conservatorium. Daarna is hij meer dan dertig jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst enkele jaren aan de eerste vijfjarige hbs, later aan de Bouman academie, de toenmalige pedagogische academie. Hij is een bevlogen docent die zijn leerlingen kennis laat maken met kunstbeschouwing en met vrije expressie door tekenen en schilderen. Daarnaast is hij op nog veel andere terreinen actief: muziek, toneel en politiek. Pas na zijn pensionering wijdt hij zich volledig aan de kunst, de abstracte kunst. Zijn oeuvre begint bij papierreliëfs, daarna gaat hij reliëfs en beelden maken in zowel roestvrijstaal als plexiglas. In dit werk komen geen kleuren voor, behalve dan de kleurweerspiegelingen in het roestvrij staal. Pas in de laatste fase van zijn kunstenaarschap gaat Jaap Egmond schilderen en kleur gebruiken. De abstratcie  is een bewuste keuze: “Structuren laten vrijheid voor de eigen creativiteit. Afgeronde vormen doen dat niet. Alle herhaling van vormen uit de herkenbare wereld (…): landschappen, stillevens, portretten, laten doorgaans maar één mogelijkheid tot interpretatie. Kunst van deze tijd wil ruimte geven.” De geometrische abstractie is voor Jaap Egmond de manier om de werkelijkheid te verbeelden. Jan Verhoeven over de wereld van Jaap Egmond
Aan de hand van de ontwikkeling  in het werk  van Jaap Egmond wordt de bezoeker van de tentoonstelling uitgenodigt na te denken over de vraag: wanneer ben jij voor het laatst kunstenaar geweest op jouw eigen vakgebied?


YFL-20130804-HS1-082Van 3 augustus tot eind september 2013: Haagse Synthese 1, met werk van Bob Bonies, Michel Hoogervorst, Barney de Krijger, Lon Pennock, Marius Quee, Tomas Rajlich, Martin Rous (jr.) en Gerard Verdijk
Ed Baks, enthousiast verzamelaar van abstracte beeldende kunst exposeert een deel van zijn collectie in de museale ruimte van Yellow Fellow Leidschendam. De geselecteerde kunstenaars zijn: Bob Bonies, Michel Hogervorst, Barney de Krijger, Lon Pennock, Marius Quee, Tomas Rajlich, Martin Rous (jr.) en Gerard Verdijk. Hoewel veelal internationaal uitgewaaierd hebben alle kunstenaar binding met Den Haag.
In heel verschillende media, van lichtinstallatie tot olieverf op doek, geeft de tentoonstelling een gevarieerd beeld van Haagse kunst in het fraaie licht van de voormalige Opifexkerk te Leidschendam. De bezoeker wordt uitgenodigd de samenhang en verscheidenheid te onderzoeken.


DSC01084 20 april tot 21 juli: Beauty will occur naturally, met werk van William Mannning en Lon Pennock
William Manning’s (1936 Lewiston, USA) werk gaat uit van zowel het kubisme als het abstract expressionisme. Uit het kubisme heeft hij de collagetechnieken overgenomen en de vrijheid om zijn beelden los te maken van het visueel herkenbare.Van het abstract expressionisme het gebruik van kleurvlakken en het emotionele. Manning’s continue verkenningvan de visuele mogelijkheden maakt Manning’s werk betoverend, poetisch en tegelijk spannend en soms ongemakkelijk. Manning is er in geslaagd een uitdagende harmonie te vinden tussen geometrische en organische vormen. In de expositie zijn tekeningen, collages, schilderijen en beelden te zien uit de periode 1960 – 2005 uit de Yellow Fellow collectie, de collectie van verzamelaar Jan Verhoeven.
Hoewel geschoold als traditioneel beeldhouwer besloot Lon Pennock (1945 Den Haag) al vroeg zich te beperken tot een minimalistisch abstracte, veelal geometrische beeldtaal. In een inmiddels imposant oeuvre dicteert hij een ervaring van ruimte, balans, massa en volume. De grote werken in het publieke domein, zowel in de natuur -de drie markerende elementen in Bleiswijk- als in de stad- het uit twee elementen bestaande beeld ‘the River’ op een drukke verkeersader in Rotterdam – die we allemaal kennen, reageren uitdrukkelijk op de omgeving. Zo verhevigt Pennock onze ervaring van de wereld om ons heen. Yellow Fellow presenteert een selectie van werken, divers formaat en materiaal, maar consequent in een ‘ijzersterk’ persoonlijk idioom.


13 januari tot 8 april 2013: Kijken & Denken, met werk van Frans Franssen
Na de preview waarin een slectie uit de Yellow Fellow collectie te zien was en de openingstentoontstelling met werk van de naamgevende kunstenaar Erik van der Grijn, ‘the yellow fellow’ gaat de derde expositie over het gedachtegoed van Yellow Fellow aan de hand van het werk van Frans Franssen (Kessel 1959). Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg (1978-1983) en woont en werkt in Eindhoven. Zijn werk is divers in beeldtaal, kleur, vorm en materiaalgebruik en nodigt daardoor uit tot kijken en tot denken. Sinds 2006 is Frans Franssen verbonden aan de TU/e faculteit Industrial Design.  De projecten en het werk van Frans Franssen gaan over het kruispunt van beeldende kunst met meer universitaire en maatschappelijk georiënteerde thema’s en daarmee verwant aan het gedachtegoed van Yellow Fellow. Door te kijken met de ogen van kunstenaars kunnen we onze vertrouwde wereld in een nieuw licht zien en ontdekkingen doen.


8 september tot 24 december 2012: The Yellow Fellow
Erik Adriaan van der Gijn, de kunstenaar aan wie Yellow Fellow haar naam ontleent, is met 45 werken in de collectie vertegenwoordigd. Maatschappelijke issues, zoals de  vervuiling van de Noordzee, de Berlijnse muur, de Dwaze Moeders in Argentinië en de oorlog in voormalig Joegoslavië en de verwoestingen in de stad Sarajevo zijn voor Erik van der Grijn vaak aanleiding om werk te maken. Daarmee sluiten de schilderijen goed aan bij het gedachtegoed van Yellow Fellow, waarin verbindingen gelegd worden tussen kunst en samenleving. In de tentoonstelling is werk te zien gemaakt tussen 1964 en 2000. Erik van der Grijn studeerde aan de Koninklijke  Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijn studie vertrekt hij op 23 jarige leeftijd, naar Ierland. Al sinds zijn kindertijd is Erik van der Grijn gefascineerd door de kleur cadmiumgeel van de kracht die er van die kleur uitgaat. In Ierland wordt hij geconfronteerd met deze kleur, toegepast in het landschap als waarschuwingsteken. Het zal een blijvend element in zijn werk worden en hij dankt er zijn bijnaam aan: ‘the yellow fellow’.  Erik van der Grijn is een reiziger en wereldburger. Vanuit Ierland vestigt Erik zich in 1984 weer in Nederland en vervolgens in België waar hij achtereenvolgens in Outgaarden en Noduwez woont. Sinds 1996 woont en werkt hij afwisselend in New York en Buenos Aires.


12 mei tot 3 september 2012: Preview
Op 12 mei 2012 opent Yellow Fellow Leidschendam haar deuren voor een preview van de Yellow Fellow collectie. Deze collectie is bijeengebracht door verzamelaar Jan Verhoeven (Schijndel 1928) die samen met Menna Kruiswijk grondlegger is van Yellow Fellow. De kern van de collectie wordt gevormd door vijf abstract expressionistische en vijf geometrisch abstracte kunstenaars. De totale collectie bestaat uit ruim 550 abstracte kunstwerken van 45 verschillende (inter)nationale) kunstenaars. Yellow Fellow is een culturele onderneming die werkt vanuit de overtuiging dat de confrontatie met kunst kan leiden tot het loskomen uit de eigen denkwereld, je bewust worden van mogelijke werelden en leren anders te kijken, denken of beslissen. Twee denktanks, YF1 met leden boven de 40 jaar en YF2 met leden tussen 20 en 40 jaar, ontwikkelen programma’s.

Comments are closed.