Jan Eric Visser – De Taal Voorbij


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Daar waar de taal ophoudt, begint de kunst. Het is alsof de essentie woordenloos besloten ligt in de ‘taal’ van het materiaal/de materie. Ik maal kranten; taal wordt materie.

Graag citeer ik hierbij uit het artikel ‘Echte dingen nemen plaats in’ van Janneke Wesseling (nrc Handelsblad, 11 juli 2003 ). Ik heb een aantal regels uit de context gehaald en sommige ten behoeve van de leesbaarheid aangepast:

‘De tastbare materie is traag, kwetsbaar, zwaar, roept weerstand op. Je moet er als maker doorheen, je moet het veroveren. Het is een langzaam proces om te komen tot een beeld, om die transformatie van stof tot beeld tot stand te brengen. De consequenties zijn groot; het ding neemt plaats in, of het staat of hangt in de weg zo men wil. Beeldende kunst kan niet bestaan zonder materialiteit. De stoffelijkheid van de beeldende vorm maakt de kern ervan uit. Daarom bezit het kunstwerk het vermogen om een gevoel van tijd en plaats op te roepen. Het is een indringend gevoel van eenmaligheid, van het hier zijn op deze plaats, met alle vreugde en tragiek van dien.
Kunst is naar zijn aard apart van de wereld, het is een eigen bereik. Het gaat om specifiekheid, om het even tot stilstand brengen van de vluchtige stroom der dingen, om het uitkiezen en verbeelden van één moment op een waarachtige manier. ‘

Was sust mijn pogen…

Jan Eric Visser, beeldend kunstenaar


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.