Ditty Ketting – Sensaties van kleur


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


In mijn schilderijen zijn kleur en ruimte allesomvattend, even wezenlijk als het licht.
Met acrylverf schilder ik op het doek horizontale en verticale banen, geen voorstelling maar een raster van kleuren, waarbij ik gebruik maak van bestaande kleurordeningen. Om de werking van de kleuren zo helder mogelijk weer te geven breng ik de verf egaal en strak op het doek aan in verscheidene dunne lagen. De horizontale banen lopen over de zijkanten van het doek door om een ‘afstand’ te creëren tussen voorgrond en achtergrond.

Symmetrie en de herhaling of onderbreking van het formaat van de banen, de ritmes, versterken de interactie tussen de kleuren.
De ene keer zijn de kleuren verwant en roepen ze spanning op omdat de combinatie wringt, ze trekken naar elkaar toe, maar wanneer het kleurgebruik complementair is duwen de kleuren elkaar af en vibreert het schilderij. Het oog springt heen en weer over het doek en vindt geen houvast.

Soms werken (groepen) kleurbanen als lichtbundels die op verschillende afstanden van het oppervlak lijken te zweven.

Ik houd van de visuele rijkdom van kleuren, de oneindige schakeringen, de veranderlijkheid van kleuren, het feit dat ze ondanks de wetmatige toepassing hun vrijheid zoeken en ontsnappen aan het systeem. Ze gaan voor zichzelf spreken, waardoor het beeld ontstijgt aan de realiteit.

Mijn schilderijen zijn concreet uit een verlangen naar iets dat universeel is, dat mensen bindt, een bepaalde herkenning oproept.

Schilderkunst gaat terug tot de kern: het beleven van ruimte, ruimte die door de begrenzing van die ruimte juist ervaren wordt.

Ditty Ketting, beeldend kunstenaar.


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.