Inspiratiegesprek Kunst & Educatie

Op zondag 24 februari tussen 15.00 – 16.30 uur vindt bij Yellow Fellow Leidschendam een debat plaats over jongeren en hun beleving van moderne en hedendaagse kunst. Jongeren vermoeden dat kunst voor hen een bijzondere bron van kennis en ervaring kan zijn. Toch maken ze er weinig gebruik van. Eerder ervaren ze een kloof, een afstand tussen henzelf en de wereld van de kunst waartoe ook het kunstwerk behoort. Tijdens het debat verkennen we wat jongeren boeit in het contact met kunst maar ook wat ze ervan weerhoudt of afstoot? Het debat vindt plaats te midden van de expositie Kijken & Denken, waarin het werk van Frans Franssen te zien is U bent van harte uitgenodigd aan deze middag deel te nemen en ervaringen en visies te delen.

Centraal staan de ervaringen van studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Frans Franssen is kunstenaar-docent en gebruikt de beeldende kunst als belangrijke inbreng bij zijn workshops voor de opleiding Industrial Design aan de TU/e. Zijn ervaring is dat geen enkele student wegloopt voor het ‘andere’ kijken dat gevraagd wordt. Er is juist grote bereidheid om het eigen kijken naar de dingen te ondervragen, het kijken naar kunst en het denken daarover helpt daarbij. Dit verandert als kunst doel op zich wordt. Dan krijgt het het karakter van propaganda wat tot verzet en oeverloze discussies leidt.

Ria Hermanussen is auteur van de publicatie ‘Met alleen techniek kom je er niet’ waarin TU/e studenten over het aan het woord zijn over het belang en de betekenis van kunst tijdens hun studie. Ze sprak met achttien TU/e-studenten over kunstwerken die in het bezit zijn van de universiteit. Aan de hand van concrete beelden probeerde ze vast te stellen hoe de jongeren naar kunst kijken, wat ze opvalt, aan welke eerdere ervaringen ze hun kijken relateren en welke beelden aantrekken of juist af stoten. Haar ervaring is dat er grote interesse is maar ook dat de studenten zich onthand voelen in de omgang met de beeldende kunst. Ze begrijpen de beeldtaal niet en vinden kunst vaak te moeilijk om er iets mee te kunnen doen. Ze hebben te weinig geleerd om ernaar te kijken en daarom zoeken ze de kunst uit eigen beweging nauwelijks op.

Behalve bij Bouwkunde en Industrial Design wordt in de curricula van de technische opleidingen op de Tu/e -net als bij de meeste opleidingen in het hoger onderwijs- weinig of geen aandacht besteed aan kennis en vorming op het gebied van beeldende kunst. Daar  zijn kritische vragen bij te stellen. Zeker in deze tijd dat beelden zo belangrijk zijn in de communicatie tussen mensen en groepen en ze steeds meer ingezet worden als vervanging van het geschreven en gesproken woord, is het kunnen lezen van beelden, en de gelaagdheid ervan een belangrijke vaardigheid.

Is het mogelijk om op dit gebied een voorbeeld te nemen aan het Massachusetts Institute of Technology, een van de meest vooraanstaande technische universiteiten in de wereld? In haar missie statement staat:
The arts at MIT connect creative minds across disciplines and encourage a lifetime of exploration and self-discovery. They are rooted in experimentation, risk-taking and imaginative problem-solving. The arts strengthen MIT’s commitment to the aesthetic, human, and social dimensions of research and innovation. Artistic knowledge and creation exemplify our motto — mens et manus, mind and hand. The arts are essential to MIT’s mission to build a better society and meet the challenges of the 21st century.
Leidt dit naar een nieuwe en gewenste vorm of dialoog met kunst waar het toegankelijk maken van kunst ook betekent het openstaan voor persoonlijk leren? Zodat anders kijken, anders denken ontstaat, wat ook efficiënt is bij het snel veel informatie kunnen verwerken en dat er zoiets ontstaat als ‘esthetische intelligentie’.

U bent van harte welkom om mee te praten op 24 februari bij Yellow Fellow Leidschendam, Burgemeerster Sweenslaan 7, 2262 BN Leidschendam-Voorburg (Routebeschrijving naar Yellow Fellow Leidschendam)

 

Comments are closed.